Studentskrivere

Utskrift og kopiering fra studentskrivere.

Alle dokumenter du finner i Canvas og som du ønsker å skrive ut kan overføres til PDF-Expert på iPad-en eller til en datamaskin for utskrift. I PDF-Expert kan du lese dokumenter, streke under viktig innhold, sette egne kommentarer og sende en oppsummering av merket tekst til deg selv som e-post før du skriver ut.

Av hensyn til miljøet ønsker vi å være mest mulig papirløse. Vi oppfordrer derfor studenter og ansatte til ta minst mulig utskrifter.

 

Slik tar du skriveren i bruk

Legg studentkortet over kortleseren. Det høres et kort "pip" skriv deretter inn brukernavn ( ditt studntnr.) og trykk Angi, gjenta det samme for passord (FEIDE). Skriverene er nå registrert for framtidig bruk med ditt studentkort. Navn og tilgjengelig saldo skal være synlig i displayet når du er logget på. Denne registreringen gjøres kun første gang.

Har du glemt studentkortet kan du benytte alternativ pålogging som er et valg i displayet.

 

Slik tar du en utskrift fra en arbeidsstasjon

Logg på en av PC-arbeidsstasjonene som er plassert i samme område som skriverne. Hent fram dokumentet som ønskes skrevet ut, velg deretter Fil og Skriv ut. Noen dokumenter åpner seg ofte i en forhåndsvisning i nettleseren. Denne modusen genererer i noen tilfeller feil eller manglende utskrift. Velg heller å åpne pdf-filen i Adobe Reader eller docx-filen i Word før du velger Skriv ut.

Du kan sette i gang en eller flere utskriftsjobber før du henter de ut fra skriveren. Det anbefales likevel å skrive ut så lite som mulig av gangen da skriverne ofte blir trege når det er mange utskrifter samtidig. Vi har spesielt lagt merke til at tykke kompendium ofte tar lang tid å skrive ut.

Når utskriftsjobbene er gjort, kan du velge hvilken som helst skriver, legg studentkortet på kortleseren og følg anvisningene i displayet. Dersom du har valgt å skrive ut flere dokumenter så vil hurtigmenyen i displayet la deg svare på om du vil skrive ut Alle ventende (3) Ja/Nei. Hvis du ikke husker om du trenger alle de tre ventende utskrifter velger du Nei i hurtigmenyen. Du kan videre åpne din utskriftskø ved å trykke på SafeQ-symbolet i displayet på skriveren, for deretter å velg hvilken av de tre ventende du ønsker å skrive ut. Ved å markere kan du slette/starte utskrifter i SafeQ.

 

Utskrift med bruk av iPad eller annen enhet

Ved å sende et dokument som vedlegg i en e-post til: print.ldh@dfsky.no blir vedlegget skrevet ut på samme måte som beskrevet over. Merk at denne metoden kun skriver ut en-sidig og med farger. For at denne tjenesten skal fungere må e-postadressen du sender fra være lik den du har registrert i StudentWeb.

 

Ta en kopi og skriv den ut

Legg kopiene pent inn i hurtigmateren (tekst opp), velg Kopi og trykk på den grønne knappen. Man kan også løfte opp den øvre delen på skriveren og legg papiret på anvist plass.

 

Skann et eller flere dokumenter og send de til egen e-post for lesing

Legg kopiene pent inn i hurtigmateren (tekst opp), velg E-post (din e-postadresse blir synlig) og bekreft ved å trykke på den grønne knappen. Dokumentene sendes elektronisk til din e-post.

 

Husk å logge av etter bruk

Gjøres ved å trykke på nøkkel-knappen eller ved å "pipe" studentkortet på leseren. Skriveren logger automatisk av etter en tid, men er det kø ved skriverne så er det gunstig at avsluttingsprosessen er fullført før nye logger på.

 

Betaling og rapportering av eget forbruk

Ved hver semesterstart legges det til 200,- til din utskriftskonto. Bruker du ikke opp dette beløpet innenfor et semester så vil beløpet automatisk legges til på neste semester. Kostnad for utskrift er 50 øre pr trykk-side (1 kr pr to-sidig utskrift).

Når kontoen din er tom, kan du selv legge til penger, se: ldh.print.no. Etter pålogging til SafeQ kommer du til Dashboard (åpningssiden), velg Deposit Money i My Credit og følg anvisningen. Når du er pålogget i SafeQ får du også detaljer over eget forbruk og kostnad.

NB! Det anbefales å ikke fylle mer en nødvendig på utskriftskonto da restbeløp ved studieslutt ikke kan tilbakebetales.

 

Påfyll av papir og fargepatroner

Skuff nrummer 1 er beregnet for store ark (A3). Alle de øvrige skuffene skal ha standard størrelse som er A4. Vennligst fyll på papir når du får beskjed om dette.

Dersom skriveren varsler at den trenger påfyll av fargetoner er det fint om du informerer ekspedisjonen om dette.

Ved andre feil eller mangler vennligst informer ekspedisjonen.