Studiestart

Studiestart 2018

Skal du studere ved LDH til høsten? Her finner du viktig informasjon knyttet til studiestart ved LDH, enten om du skal begynne på bachelor, master eller videreutdanning. Nederst på siden finner du også nyttig informasjon om høgskolens tilbud som gir gode rammer rundt studiene.

Viktig informasjon til alle nye studenter

 

Vilkår for å beholde studieplassen:

Du må møte ved studiestart for å beholde studieplassen din ved Lovisenberg diakonale høgskole. Eventuelt fravær i forbindelse med studiestart må være godkjent på forhånd. Det skal være tungtveiende årsaker for å få dette innvilget, som sykdom eller dødsfall i nær familie.


Feide-ID:

Uka før studiestart vil du få en e-post og en sms med ditt studentnummer og en pin-kode. Dette skal du bruke til å registrere din Feide-bruker. Denne påloggingsinformasjonen brukes i alle høgskolens IT-systemer. For at du skal få tilgang til disse systemene raskest mulig, vil vi at alle registrerer sin Feide-bruker før de kommer første studiedag. Mer om Feide og hvordan du registrerer din bruker finner du her. 


Politiattest:

Det er krav om politiattest for studenter i helsefagutdanninger med praksisstudier. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder. Politiattesten leveres ved innregistrering ved studiestart, eller så snart du har mottatt den etter studiestart. Godkjent politiattest er en forutsetning for å starte i praksisstudier. Les mer om politiattest her.

 

  

Bachelor i sykepleie

Alle nye bachelorstudenter har første studiedag tirsdag 14. august. 

 

Program studiestart

Tirsdag 14. august:
Innregistrering (kl.08:00), inndeling i læringsgrupper, velkomsttaler, informasjon, åpningsgudstjeneste v/studentprest Liv Arnhild Romsaas, åpningsforelesning v/rektor Lars Mathisen, pølsefest og program ved fadderne. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

Onsdag 15. august: 
Stasjonsdagen. Se program her.

Torsdag 16. august: 
Undervisning.

Fredag 17. august
Informasjon fra Norsk sykepleierforbund og Studentparlamentet, undervisning.

 

Fadderordning

Fadderuken begynner allerede første studiedag 14. august og varer til 17. august. Fadderuken er helt frivillig, men er en kjempefin måte å bli kjent med medstudenter, LDH og Oslo som studentby. Mer informasjon om fadderuken kan du lese i brevet fra fadderstyret.

 

Før studiestart

 • Politiattest
  Husk å søke om politiattest. Les mer øverst på siden.
   
 • Feide
  Husk å registrere din Feide-bruker uken før studiestart. Les mer øverst på siden.  
   
 • Canvas
  Canvas er en digital læringsplattform som brukes på LDH. For at du skal bli kjent med Canvas og høgskolen har vi opprettet et område i Canvas som er åpent før studiestart. Det finner du her.
   
 • Pensum
  Hvis du er nysgjerrig på pensum, kan du her se liste over pensum (kjernelitteratur) for 1. semester.
   
 • Facebook-arrangement
  Det er opprettet et Facebook-arrangement hvor det deles informasjon opp mot studiestart. Meld deg på arrangementet her.
   
 • Facebook-gruppe
  Det vil også være en Facebook-gruppe som styres av fadderne med informasjon i fadderuken. Den kan du melde deg inn i her. 

 

Semesterregistrering og studentbevis 

Når du har opprettet din Feide-bruker (se toppen av siden), kan du semesterregistrere deg og betale semesteravgift i StudentWeb. Dette må gjøres innen 10. september. 

Etter semesterregistrering og betaling av semesteravgift kan du laste ned studentbevis-appen. Les mer her.Master- og videreutdanninger

Studiestart for nye studenter på de ulike master- og videreutdanningene er i uke 35 og 36. Datoer for de ulike programmene finner du her. Annen viktig informasjon er sendt ut i et velkomstbrev per e-post.

 

Program 27. august: Master i avansert klinisk sykepleie (allmenn/intensiv), Prosjekt Trainee 2.0, videreutdanning i operasjonssykepleie og videreutdanning i palliativ omsorg

09.00-10.00 Registrering

10.00-10.45 Velkommen og oppstart

11.00-11.45 Praktisk informasjon

Fra 12.30 Undervisning med ditt studieprogram, samt ordne studentkort

 

Program 3. september: Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

08.00 –08.45 Registrering og velkommen til studiet

09.00–14.15 Undervisning

14.15 –15.00 Ordne studentkort

 

Før studiestart

 • Velkomstbrev
  Les velkomstbrev som du har mottatt per e-post nøye. Her står alt du trenger å vite om studiestart og forberedelser. 
   
 • Politiattest
  Husk å søke om politiattest. Les mer øverst på siden.
   
 • Feide
  Husk å registrere din Feide-bruker uken før studiestart. Les mer øverst på siden.
   
 • Canvas
  Canvas er en digital læringsplattform som brukes på LDH. For at du skal bli kjent med Canvas og høgskolen har vi opprettet et område i Canvas som er åpent før studiestart. Det finner du her.

 

Semesterregistrering og studentbevis

Når du har opprettet din Feide-bruker (se toppen av siden), kan du semesterregistrere deg og betale semesteravgift i StudentWeb. Dette må gjøres innen 1. oktober. 

Etter semesterregistrering og betaling av semesteravgift kan du laste ned studentbevis-appen. Les mer her.

 

Nyttige tilbud for deg som student på LDH:

 1. LOS - Lovisenberg Studentvelferd

  Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er automatisk medlem av LOS - Lovisenberg studentvelferd. Dette betyr at som student ved LDH er du ikke medlem i SiO.

  Som student ved LDH har du tilgang til flere velferdstjenester:

   

  Trening

  LOS - yogamatter

  Du kan fritt benytte Bedriftsidrettslaget på Lovisenberg sitt treningsrom i kjelleren på Cathinka Guldbergsenteret fra kl. 7.00 til kl. 15.00 og fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Tidsrommet fra kl. 15.00 til kl. 18.00 er forbeholdt ansatte på Lovisenbergområdet. I helgene har studenter tilgang til treningsrom fra kl. 07.00 til kl. 22.00 (bruk sideinngangen for å komme inn på Cathinka når hovedinngangen er stengt, husk studentkort da rommet er forbeholdt ansatte og studenter på Lovisenberg).

  Treningstilbudet hos SiO er åpent også for studenter som ikke er medlemmer i SiO, og studentene ved LDH vil kunne fortsette å trene ved SiO Athletica.

   

   

  Helse

  LOS - Helse

  LDH anbefaler at du som student benytter deg av fastlegeordningen. Man kan bytte fastlege to ganger per kalenderår, og det er også mulig å ha fastlege i en annen kommune enn der man er registrert i Folkeregisteret.

  Studenter ved LDH kan få refundert utgifter til lege (fastlege i Oslo eller annen kommune) opp til grensen for frikort med fratrekk på egenandel på kr 200,-. Du får bare refundert utgifter til lege i det tidsrommet du er student ved LDH, og du får bare en refusjon per kalenderår (det lønner seg derfor å søke samlet på etterskudd i januar).

  Hvis du ikke har tilgang på fastlege kan du benytte deg av Unicare Helse. Denne tjenesten har en egenandel på 200,- per konsultasjon. Sjekk ut velferdsordningen på skolens hjemmeside for kontaktinfo.

  Trenger du noen å snakke med?

  LDH tilbyr veiledning ved studieveileder og studentprest. Begge har kontor på gangen i 2.etasje. Studieveileder tilbyr studieveiledning dersom du har behov for veiledning ved oppstart av, eller underveis i studiet. Studentprest tilbyr veiledning og samtaler rundt utfordringer i studietilværelsen og i livet generelt. Dette tilbudet er gratis.

  LDH har også inngått en avtale med Unicarehelse om et tilbud om korttidsterapi hos psykolog til studentene gjennom LOS. Denne avtalen innebærer at studenter som har behov for psykologoppfølging, kan få tilbud om inntil 8 timer psykologbistand i løpet av studietiden gjennom Unicare helse. Denne tjenesten har en egenandel på kr 200,- per konsultasjon og kontaktinfo finnes på hjemmesiden.

    

  Andre tjenester

  LDH har en kantine som driftes av Diakonissehuset Lovisenberg og som student har du også tilgang til studentboliger og prioritet på noen barnehageplasser i Lovisenberg diakonale barnehage.

  Les mer om velferdsordningen her.

 2. Studentparlamentet

  En hilsen fra Studentparlamentet til nye studenter:

   

  Kjære nye student ved Lovisenberg diakonale høgskole! Gratulerer så mye med valg av utdanningsinstitusjon og yrke.

   

  Vi i Studentparlamentet ønsker deg hjertelig velkommen som ny student ved skolen vår, og vi gleder oss til å bli kjent med deg.

  Studentparlamentet (SP) ivaretar studentenes interesser. En gang i måneden har vi et møte hvor saker som angår studentenes studievilkår og trivsel blir tatt opp. SP er bindeleddet mellom skolens ledelse og studenter, samt studentene imellom. Vi tar også opp saker som studentene synes det er viktig å drøfte.

  Ved starten av høstsemesteret vil vi holde et allmøte hvor man kan stille til valg som studentrepresentant i flere av høgskolens råd og utvalg.

  Dato for første allmøte er mandag 20. august kl. 16.00 i Auditorium 7. Det vil bli servert gratis pizza og brus. Det er satt av tid i timeplanen til dette.

  Hvert høstsemester arrangerer Studentparlamentet en seminarweekend for medlemmer av Studentparlamentet. I år går seminarturen til Gøteborg den 12. – 14. oktober! Her skal vi blant annet bli kjent med hverandre, bli gode på å samarbeide, få en innføring i hva det vil si å inneha et verv og vi skal øve oss på møteteknikk. Turen er selvfølgelig gratis for medlemmer av SP.

  Dersom du har noen spørsmål angående allmøtet, SP, seminarturen eller generelt om skolen, så er styret tilgjengelig under fadderuken. Vi kommer til å gå i grønt. Her finner du kontaktinformasjonen til styret.

   

  Følg oss på Instagram (studentparlamentetldh) og snapchat (sp_ldh) for oppdateringer på hva vi driver med.

   

  Her ser du en liste over noen av rådene og utvalgene i Studentparlamentet:

  • Lærings- og miljøutvalget
  • Innstillingsutvalget
  • NEO-prosjektet
  • Internasjonalt utvalg
  • Studiekvalitetsutvalget
  • Tillitsvalgt 1., 2. og 3. år
  • Høgskolestyret
  • Fagrådet
  • Forsknings- og utviklingsnemda
  • Klagenemnda
  • Skikkethetsnemnda
  • Velferdsordningen LOS

   

  Deltakelse i SP er både lærerikt og sosialt. Her er noen utsagn fra tidligere SP-medlemmer:

  Utsagn fra tidligere SP-medlemmer

  Vi håper på å se deg til høsten!

   

  Vennlig hilsen SP-styret ved Lovisenberg diakonale høgskole

  Studentparlamentet logo

   

   

 3. Studieveileder

  Unni Grimsrud

  Synes du det er krevende å være student?

  Du kan snakke med studieveileder om hva som helst som angår studiene dine eller studenttilværelsen. Les mer her.

   

  Kontaktmuligheter:

  E-post: unni.grimsrud@ldh.no

  Mobil: 455 13 584

  Du kan også banke på kontordøra i 2.etasje rom nr. 243 og se om studieveileder er ledig.

 4. Studentprestetjenesten

  Studentprestetjenesten er en del av studentvelferdstilbudet ved LDH, og har blant annet følgende tilbud:

   

  Uformell kaffesamling i kantina

  En til to ganger i uka er det «uformell morgenkaffe» i kantina kl.8.30-9.00. Studentpresten stiller med kaffe og sjokolade, og du er velkommen til å stikke innom og få en kopp kaffe og prate litt med medstudenter før dagen starter for fullt. I eksamensperioden er det i tillegg gjerne en kaffesamling mot slutten av dagen – følg med på timeplan og Facebook for nærmere info.

   

  Lysglobe

  Det står en lysglobe i området ved ekspedisjonen. Her kan du tenne lys for deg selv, andre eller noe du tenker på.

   

  Samtaler om stort og smått

  Studentpresten er tilgjengelig for mer uformelle samtaler om stort og smått - og for veiledning rundt livets små og store utfordringer. Ingenting er for stort - og ingenting er for lite! Det er den som kommer som bestemmer hva det skal snakkes om og du kan ta kontakt uavhengig av livssyn eller religiøs tilhørighet. Ta kontakt dersom du ønsker noen å snakke med om utfordringer i studenthverdagen, ensomhet, mestring, utfordringer på hjemmebane, vanskelige situasjoner... Studentpresten har lang erfaring som samtalepartner og veileder rundt det å være 

  menneske på godt og vondt, og har taushetsplikt.

   

  Facebook: Studentprest - LDH

  Lik gjerne siden og bli oppdatert på ulike arrangement, og på andre ting som kan være relevant for deg som student.

   

  Kapellene og stille rom

  Det ligger to kapeller i 2.etg på Diakonissehuset og et stille rom utenfor lesesalen i 3.etg på høgskolen. Disse er åpne for alle som ønsker å benytte seg av dem til stillhet, ettertanke, bønn, refleksjon eller hva det skulle være.

  Studentprestetjenesten

   


  Er det noe du savner?

  Har du tanker og idéer til noe jeg burde være med på? Ta kontakt!

   

  Kontakt: Liv Arnhild Romsaas

  Kontor 241 på gangen i 2.etasje. Stikk gjerne innom hvis døra er åpen, eller ta kontakt på e-post, mobil eller Facebook.

  E-post: liv.arnhild.romsaas@ldh.no

  Mobil: 926 50 399

  Facebook: Studentprest –LDH (https://www.facebook.com/studentprestldh)

Siste nytt

 1. Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie
 2. Informasjon om opptak 2019
 3. Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid
 4. Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie
 5. Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling