Har du søkt om bolig gjennom LOS og lurer på hva som skjer i sommer?

Per 25. juni er alle boliger utleid for høsten. Erfaringsmessig blir det noen ledige boliger når opptaket er ferdig. Disse vil da ha kort innflyttingsfrist og vil bli tilbudt de som til enhver tid står øverst på ventelista.

Det er dessverre vanskelig å si hvordan ventelista kommer til å se ut i begynnelsen av august da vi ikke vet hvor mange på lista som ikke får tilbud om studieplass her ved LDH eller hvor mange som finner andre boliger.

Det er også vanskelig å si noen om hvor lang tid det vil ta før du vil få tilbud om bolig. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også. Ventelista er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

På grunn av ferieavvikling vil det være lenger svartid enn vanlig på henvendelser til både boligkontoret og til LOS frem til og med uke 31. Alle planlagte inn og utflytting av boliger vil imidlertid gå som normalt.