Logo Lovisenberg studentvelferd

Om LOS

LOS er Lovisenberg diakonale høgskoles egen velferdsordning tilpasset våre studenter.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) avsluttet sitt medlemskap i SiO den 01.08.2015, alle studenter ved LDH tilhører derfor en lokal velferdsordning.

 

Om LOS – Lovisenberg Studentvelferd

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er automatisk medlem av LOS. Dette er høgskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. Gjennom LOS har studentene tilgang til ulike velferdsgoder, og ordningen finansieres gjennom semesteravgiften.

LOS gir også støtte til studentparlamentets og sosialens aktiviteter.

 

Velferdsutvalg

Høgskolens velferdsutvalg består av 3 studentrepresentanter og 3 ansatte, og er et viktig organ med tanke på utforming og prioriteringer i velferdsordningen.

 

Her kan du lese vedtekter og mandat for LOS.

 

Kontakt: los@ldh.no