Studieveiledning

Du kan be om studieveiledning dersom du har behov for veiledning ved oppstart av eller underveis i studiet. Gjennom studieveiledning ønsker vi å bidra til at du tar selvstendige valg som er riktige for deg.

Studieveileder kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om alle studieprogram ved LDH
 • Generell informasjon om studieoppbygging 
 • En samtale - hvis du har problemer med studiene eller det er noe du er i tvil om
 • Hjelp med å få oversikt over lover, forskrifter og prosedyrer
 • Planlegging og overblikk over studieforløpet - studieprogresjon
 • Fremtidsplaner/karriereønsker: hva vil du med utdanningen din? Hva er muligheten for videre studier?
 • Muligheten for innpass av emner/eksamener som er avlagt tidligere
 • Spørsmål rundt permisjoner
 • Manglende studiemotivasjon
 • Tanker om å avslutte studiene

 

Gjensidige forventninger til individuelle veiledningssamtaler

Det er viktig at du som student vet hva du kan forvente deg av studieveileder, og hva du selv kan bidra med for å få fullt utbytte av veiledningstimen. Samtalen er konfidensiell.

Du kan forvente at studieveilederen:

 • Møter deg på en høflig måte og viser forståelse for dine spørsmål og utfordringer
 • Har god og oppdatert kunnskap om veilederrollen og aktuelle områder for studieveiledning
 • Gir avklaring om hva studieveileder kan bidra med, og viser deg videre til andre som kan hjelpe ved behov

 

Studieveilederen kan forvente av deg at du:

 • Presenterer hvorfor du har kommet til studieveiledning
 • Er forberedt og har forsøkt å sette deg inn i informasjon om studiet og andre aktuelle problemstillinger

 

Bestill studieveiledning

Bestill studieveiledning ved å kontakte Unni Grimsrud. Studieveileder vil så snart som mulig sette opp en time for deg. Gi beskjed dersom du blir forhindret fra å møte til avtalt veiledning slik at andre kan få benytte timen.

Spørsmål om utveksling og studieopphold utenlands?

Hvis du har spørsmål om utveksling eller studier i utlandet, kan du ta kontakt med Unni Jenssen.