Åpne emner

 1. Pedagogisk basiskompetanse

  Pedagogisk basiskompetanse

  Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå i sykepleierutdanningen? Hensikten med studiet er at du utvikler faglig tydelig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle.Gjennom studiet utvikler du din kompetanse til å drive pedagogisk utviklingsarbeid gjennom ulike læringsaktiviteter. Dermed vil du imøtekomme Universitet- og Høgskolerådets forventninger til undervisningskvalitet.
  Les mer
 2. skjermoppløsning_maks

  Verdier og etiske utfordringer i klinisk praksis

  Søker du kompetanse og fordypning i etiske perspektiv og utfordringer som er særlig aktuelle i møte med akutt og kritisk syke i et multikulturelt og komplekst helsevesen? Søknadsfrist 15. april.
  Les mer
 3. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer