Åpne emner

 1. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer
 2. Pedagogisk basiskompetanse

  Pedagogisk basiskompetanse

  Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser i sykepleierutdanning på alle utdanningsnivå? LDH tilbyr et innovativt studium i universitets- og høgskolepedagogikk. Hensikten med studiet er at du utvikler en tydelig faglig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle, og dele erfaringer med andre som arbeider i sykpleierutdanningen. Du vil utvikle kompetanse til å drive kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, tilegne deg metoder som legger til rette for aktiv læring og ferdigheter i å håndtere digitale læringsverktøy. Studiet gjennomføres primært gjennom digitalt samarbeid.
  Les mer
 3. skjermoppløsning_maks

  Verdier og etiske utfordringer i klinisk praksis

  Søker du kompetanse og fordypning i etiske perspektiv og utfordringer som er særlig aktuelle i møte med akutt og kritisk syke i et multikulturelt og komplekst helsevesen? Søknadsfrist 15. april.
  Les mer