Veiledning av sykepleiestudent

Klinisk veiledning

Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?

LDH har lang erfaring med å gjennomføre veiledningskurs for praksisveiledere, og kurset er nå revidert og utvidet.

Som før er modul 1 gratis for de som veileder våre studenter. De to første dagene er en introduksjon som et kurs. Dag 3 i modul 1 er eksamen som gir uttelling for 3 studiepoeng. Ønsker du å øke din kompetanse ytterligere, kan du melde deg på videre studier i modul 2 og modul 3.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

  • Kunnskap om ulike perspektiver på kommunikasjon, læring og veiledning i praksis
  • Ferdigheter til å identifisere og vurdere faktorer som påvirker læringsforløpet i klinisk veiledning
  • Kompetanse til å utføre studentveiledning som sikrer gode læringsforløp i kliniske studier
  • Kompetanse til å kvalitetssikre studentens kompetanse knyttet til å ivareta pasientsikkerhet

Les mer om hva du lærer i studieplanen.  Der vil du også finne informasjon om samlingene.

 

Emnets organisering og innhold:

Deltidsstudium over 2 semester.

 

Moduloversikt:

Modul

Samling LDH

Vurdering

Studiepoeng

Modul 1:

Læring i klinisk veiledning

 

2 dager +1dag *

 

Gruppearbeid med fremlegg*

 

3

Modul 2:

Ferdigheter i klinisk veiledning

 

3 dager *

 

Gjennomføring av veiledningsopplegg

 

3

Modul 3:

Studentoppfølging og læring i klinikken

 

3 dager *

 

Muntlig individuell presentasjon

 

4

Totalt:

9 dager

 

10

I tillegg må deltakerne gjennomføre læringsaktiviteter beskrevet under hver modul.

* For deltakere som ønsker å få studiepoeng

Hver av modulene gir studiepoenguttelling og bygger på hverandre.

Det er mulig å følge modul 1 uten å avlegge eksamen som ledd i LDHs veiledningsforpliktelse til alle sine samarbeidspartnere hvor LDHs studenter gjennomfører praksisstudier.

 

Oversikt over samlinger våren 2020


Modul 1 (Påmeldingsfrist 22.01.20):

5. februar

6. februar

27. februar (eksamensdag)

 

Modul 2 (Påmeldingsfrist 17.03.20):

31. mars

1. april

23. april (eksamensdag)

 

Modul 3 (Påmeldingsfrist 28.04.20):

12. mai

26. mai

10. juni (eksamensdag)

 

Siste nytt

  1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
  2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
  3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  4. LDH får nye nettsider
  5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19