Åpne kurs

  1. Hjemløs

    Nordisk intensivkurs - Hjemløs i storbyen

    Tidspunkt: -
    Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggata 15B, 0456 Oslo