Bruk av video som datainnsamlingsmetode

Fotovideo
Tidspunkt: -
Sted: Auditorium 7, 2. etasje, Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggt. 15b, 0456 Oslo

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Pris

Pris for eksterne: 250 kroner. Pris for interne (ansatte og studenter på Lovisenbergområdet): Gratis.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 11. oktober.

Arrangør

Det er forskningsgruppen Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling ved LDH som arrangerer metodeseminaret.

Program

09:00-09:45 Hvorfor og hvordan bruke video v/Pål Gulbrandsen, Lege, Professor i helsetjenesteforskning, Universitetet i Oslo (UiO) og Akershus Universitetssykehus.

10:00-10:45 Fra video-opptak til vitenskapelig artikkel V/Hanne Lie, Førsteamanuensis, avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO.

11:00-11:45 Praktiske hensyn ved bruk av video som metode v/ Torgeir Christensen, Senioringeniør og Cand Scient, teknisk leder Teaching Learning Video Lab, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

11:45-12:30 Lunsj (inkludert) Varm lunsj i stuene på Diakonissehuset, Lovisenberggt. 15a.

12:30-13:00 Bruk av video i et studie om prosedyresemerte hos barn v/ Kari Sørensen, smertesykepleier, PhD-student og høgskole -lektor, LDH, Oslo Universitetssykehus og UiO.

13:10-13:40 Video i et studie om våkne intensivpasienter på respirator v/ Marte-Marie W. Karlsen, Intensivsykepleier, PhD-student, studieleder, LDH, Oslo Universitetssykehus og UiO.

13:40-14:00 Oppsummering av dagen


Påmelding

Elektronisk påmelding her. Ved spørsmål om kursets innhold kontakt Marte-Marie Wallander Karlsen på tlf: 971 90 283

Avbud må meldes senest tre virkedag før kurset avholdes, ellers belastes kursavgiften.