Videreutdanning

 1. Nyfødtsykepleie

  Videreutdanning i nyfødtsykepleie

  Den første halvdelen av masterstudiet (60 studiepoeng) i avansert klinisk nyfødtsykepleie dekker det samme innholdet som den tidligere videreutdanningen i nyfødtsykepleie ved LDH. Bygg på med del 2 av emnet Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte (MNSY 400 / 10 studiepoeng), for å fullføre totalt 70 studiepoeng, og oppnå kompetanse til å håndtere spesielt utfordrende pasientsituasjoner i et høyteknologisk miljø. Dette gir en utvidet kompetanse sammenliknet med den tidligere videreutdanningen. Søknadsfrist 1. oktober 2018, studiestart 14. januar 2019.
  Les mer
 2. Pedagogisk basiskompetanse

  Pedagogisk basiskompetanse

  Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser i sykepleierutdanning på alle utdanningsnivå? LDH tilbyr et innovativt studium i universitets- og høgskolepedagogikk. Hensikten med studiet er at du utvikler en tydelig faglig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle, og dele erfaringer med andre som arbeider i sykpleierutdanningen. Du vil utvikle kompetanse til å drive kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, tilegne deg metoder som legger til rette for aktiv læring og ferdigheter i å håndtere digitale læringsverktøy. Studiet gjennomføres primært gjennom digitalt samarbeid.
  Les mer
 3. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer
 4. operasjon_web

  Videreutdanning i operasjonssykepleie

  Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?
  Les mer
 5. palliasjon bredformat

  Videreutdanning i palliativ omsorg

  Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg.
  Les mer
 6. skjermoppløsning_maks

  Videreutdanning i intensivsykepleie

  Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie. Søknadsfrist våren 2019. Studiestart høst 2019.
  Les mer
 7. Skjermoppløsning_syke eldre

  Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

  Søker du kompetanse innen fagfeltet sykepleie til syke gamle mennesker? Ønsker du å utvikle din kompetanse innen sykepleiefaglig ledelse? LDH har lang tradisjon innen fagfeltet, og har videreutviklet eksisterende fagplan.
  Les mer