Videreutdanning

 1. skjermoppløsning_maks

  Videreutdanning i intensivsykepleie

  Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie. Søknadsfrist 1. mars 2017. Studiestart høst 2017.
  Les mer
 2. Skjermoppløsning_syke eldre

  Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

  Søker du kompetanse innen fagfeltet sykepleie til syke gamle mennesker? Ønsker du å utvikle din kompetanse innen sykepleiefaglig ledelse? LDH har lang tradisjon innen fagfeltet, og har videreutviklet eksisterende fagplan. SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 3. Premature tvillinger

  Videreutdanning i nyfødtsykepleie

  Ønsker du å arbeide med premature, syke nyfødte og deres familier? Søker du dybdekunnskap og handlingskompetanse innen fagfeltet nyfødtsykepleie? Ta utdanning for å bli nyfødtsykepleier. SøknadsWeb åpner januar 2017. Søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 4. palliasjon bredformat

  Videreutdanning i palliativ omsorg

  Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg. SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 5. operasjon_web

  Videreutdanning i operasjonssykepleie

  Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland? SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer