Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

Hvordan er det å ta en videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker?

Vi har tatt en prat med tre av studentene som tar en videreutdanning med fokus på sykepleie til syke gamle mennesker

 

Tina-Marie Andresen

Tina-Marie Andresen tar en videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i sykepleie for syke gamle mennesker

Jeg er 23 år, ferdig utdannet sykepleier ved Lovisenberg diakonale høgskole i 2014. Jobber 100% fast stilling ved hjemmesykepleien i Ski, hvor jeg har vært ansatt siden 2009. Jeg søkte på denne videreutdannelsen da jeg ønsker mer kunnskap om eldre syke, da flertallet av brukerne i hjemmesykepleien er eldre. Eldre er ofte en sårbar pasientgruppe som ofte har mange sykdommer og medisiner, som sykepleier kreves det en høy grad av kompetanse for å ivareta denne pasientgruppen.

 

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Jeg ønsker å styrke kunnskapen på arbeidsplassen i arbeid med eldre Jeg håper det gir meg mulighet for å forstå og tolke symptomer tidligere, slik at det gir mulighet for å iverksette tiltak og om mulig unngå unødige sykehusinnleggelser.

 

Christina Linnerud

Christina Linnerud tar en videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i sykepleie for syke gamle mennesker

Jeg heter Christina Linnerud, er 39 år. Har jobbet i hjemmesykepleien som sykepleier i min hjemkommune Aurskog-Høland i 11 år. Mitt arbeid har alltid vært variert og det har vært mange utfordringer. Etter samhandlingsreformen har jeg følt mye på at jeg har manglet nødvendig handlingskompetanse og fagkunnskap. Pasientene i hjemmesykepleien er sykere og kravene til personalet har økt betraktelig de siste årene. Etter å ha lest om studie ved LDH fikk jeg inntrykk av at dette var et praksisrettet studie og at det ville gi meg en oppdatering av kunnskap og ferdigheter jeg trengte.

 

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Studiet har virkelig innfridd! Alt vi har lært på forelesninger, i praksis, på ferdighetssenteret og i pensum har vært relevant for min arbeidshverdag. Jeg føler meg mer trygg på egen kompetanse og det gjør det gøy å jobbe som sykepleier. Samtidig er det mye lærdom jeg ønsker å dele og videreføre til mine kollegaer. Sykepleiefaget er i stadig utvikling og en oppdatering etter 11 år var nødvendig for min del.

 

Marie Paleracio

Marie Paleracio tar en videreutdanning i sykepleie for syke gamle mennesker

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte på videreutdanning i sykepleie for syke gamle mennesker

Hei. Jeg heter Marie Paleracio, 43 år gammel, opprinnelig fra Filippinene. Jeg har bodd i Norge siden 2002. Jeg er gift og har to barn. Jeg jobber som assisterende avdelingssykepleier på Furuset sykehjem , demens avdelingen, skjermet enhet. Jeg har alltid planlagt og ønsket å ta videreutdanning i geriatri siden jeg kom til Norge, men hadde ikke sjansen til å gjøre dette før nå.

 

Hva vil utdanningen ha å si for deg i din hverdag når du er ferdig utdannet?

Jeg tar denne videreutdanning særlig for å øke min kompetanse i geriatrisk sykepleie. Jeg føler at jeg kan bli en bedre sykepleier og medarbeider når jeg har fullført videreutdanningen. Jeg lærer veldig mye og er nå veldig ivrig til å både bruke og undervise det jeg har lært. På denne måten kan jeg bidra til økt kvalitet i helsetjenesten og derfor øker også pasientens livskvalitet.