Pedagogisk basiskompetanse

Pedagogisk basiskompetanse

Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå i sykepleierutdanningen? Hensikten med studiet er at du utvikler faglig tydelig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle.Gjennom studiet utvikler du din kompetanse til å drive pedagogisk utviklingsarbeid gjennom ulike læringsaktiviteter. Dermed vil du imøtekomme Universitet- og Høgskolerådets forventninger til undervisningskvalitet.

LDH starter opp et innovativt undervisningstilbud for å styrke pedagogisk basiskompetanse innenfor sykepleierutdanningen. Studiet gir ferdigheter i å anvende studentaktive undervisningsmetoder, med forankring i fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver. Selvstudier utgjør en betydelig andel av studiet, både individuelt og i grupper. Selvstudiene vil bli organisert ved en læringssti i Canvas med ukentlige oppdateringer av læringsressurser og relevant pensumlitteratur knyttet til «Ukens tema». Hensikten med læringsstien er å gi støtte til selvstudiene, ved å organisere studiearbeidet, aktualisere pensumlitteraturen og bidra til refleksjon over egen undervisning og veiledning.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

  • Kunnskap om hvilke pedagogiske prosesser og tiltak som legger til rette for læring i sykepleierutdanning
  • Ferdigheter til å planlegge, utøve og utvikle egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
  • Ferdighet til å kvalitetssikre studenters kompetanse gjennom veiledning og vurdering
  • Kompetanse til å analysere og kritisk reflektere over egen undervisningsrolle og læringssyn i samhandling med studenter og kollegaer

 

Studiets organisering og innhold:

Deltidsstudium over 2 semester.

 

Oversikt over samlinger og læringsaktiviteter for høsten 2018/våren 2019

Semester Ukenummer Aktiviteter/samlinger
 1    Uke 39 Samling 1
Uke 39-47 Online aktiviteter i Canvas
Uke 48 Samling 2 
Uke 49-50 Webinar
2     Uke 1-2 Online aktiviteter i Canvas
Uke 3-8 Skriveuker eksamen
Uke 9-10 Online aktiviteter i Canvas
Uke 10 Samling 3
Uke 11 
Avsluttende markering med presentasjon av
eksamensoppgave

Siste nytt

  1. Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie
  2. Informasjon om opptak 2019
  3. Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid
  4. Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie
  5. Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling