Pedagogisk basiskompetanse

Pedagogisk basiskompetanse

Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser i sykepleierutdanning på alle utdanningsnivå? LDH tilbyr et innovativt studium i universitets- og høgskolepedagogikk. Hensikten med studiet er at du utvikler en tydelig faglig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle, og dele erfaringer med andre som arbeider i sykpleierutdanningen. Du vil utvikle kompetanse til å drive kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, tilegne deg metoder som legger til rette for aktiv læring og ferdigheter i å håndtere digitale læringsverktøy. Studiet gjennomføres primært gjennom digitalt samarbeid.

LDH starter opp et innovativt undervisningstilbud for å styrke pedagogisk basiskompetanse innenfor sykepleierutdanningen. Studiet gir ferdigheter i å anvende og vurdere studentaktive undervisningsmetoder, med forankring i fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver.

Selvstudier utgjør en betydelig andel av studiet, både individuelt og i grupper. Selvstudiene vil bli organisert ved en læringssti i Canvas med regelmessige oppdateringer av læringsressurser og relevant pensumlitteratur knyttet til ulike tema. I læringsstien får du støtte til å organisere studiearbeidet, aktualisere pensumlitteratur og bidra til refleksjon over egen undervisning og veiledning i et digitalt fellesskap.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

 • Kunnskap om hvilke pedagogiske prosesser og tiltak som legger til rette for læring i sykepleierutdanning
 • Ferdigheter til å planlegge, utøve og utvikle egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • Ferdighet til kvalitetssikre studenters kompetanse gjennom veiledning og vurdering
 • Kompetanse til å analysere og kritisk reflektere over egen undervisningsrolle og læringssyn i samhandling med studenter og kollegaer

 

 

Studiets organisering og innhold:

Deltidsstudium over 2 semester.

 • Samlinger: 3
  • Samling 1: Introduksjon til emnet
  • Samling 2: Presentasjon av arbeidskrav med anvendelse av digitale læringsverktøy
  • Samling 3: Avslutning og videreføring
 • Læringssti i Canvas:
  • Online læringsaktiviteter som oppdateres hver 14. dag
  • Læringsaktivitetene er organisert i ulike faglige tema og skal deles med alle deltakerne i studiet
  • Gir et studentperspektiv og ideer til bruk av digitale læringsverktøy
 • Eksamen:
  • Skriftlig hjemmeeksamen
  • Oppgaven leveres online i Wiseflow
  • Dato for innlevering: 27.03.2020 (med forbehold om endringer)

 

 

Oversikt over samlinger og læringsaktiviteter for høsten 2019/våren 2020

Semester Tid Aktivitet
 Høst 2019  Uke 35 Online forberedelse til første samling

Uke 36:

3.9.2019, kl.16:00

Samling 1
Uke 36-48 Online læringssti

Uke 48:

26.11.2019, kl.16:00

Samling 2

Uke 49-50

Webinar
Vår 2020    Uke 2-5 Online læringssti
Uke 6-13 Skriveuker eksamen

Uke 14:

31.3.2020, kl.16:00

Samling 3

Siste nytt

 1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
 2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
 3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 4. LDH får nye nettsider
 5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19