Nyfødtsykepleie

Videreutdanning i nyfødtsykepleie

Den første halvdelen av masterstudiet (60 studiepoeng) i avansert klinisk nyfødtsykepleie dekker det samme innholdet som den tidligere videreutdanningen i nyfødtsykepleie ved LDH. Bygg på med del 2 av emnet Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte (MNSY 400 / 10 studiepoeng), for å fullføre totalt 70 studiepoeng, og oppnå kompetanse til å håndtere spesielt utfordrende pasientsituasjoner i et høyteknologisk miljø. Dette gir en utvidet kompetanse sammenliknet med den tidligere videreutdanningen.

Les mer om masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie her.

Har du videreutdanning i nyfødtsykepleie, og ønsker påbygg til full mastergrad? Les mer om påbygging her.