skjermoppløsning_maks

Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde?

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull behandling av alvorlige syke pasienter i og utenfor sykehus.

 

I masterstudiet kan du velge mellom to spesialiseringer:

Allmennsykepleie

Intensivsykepleie

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

  • Inngående kunnskaper om og ferdigheter i å utføre systematiske vurderinger hos pasienter som er utsatt for, eller har fått en forverring i sin helsetilstand.
  • Iverksette tidlig innsats ved akutt forverring i komplekse pasientsituasjoner som oppstår i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, eller i overgangen mellom disse.
  • Planlegge og gjennomføre spesialisert sykepleie og delegert medisinsk behandling til pasientmålgruppen.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Les mer om hva du lærer.

 

Intervju med masterstudenter

Intervju med to mastergradsstudenter

 

For informasjon om aktuelle arbeidssteder for sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie, se her (infographic).

Modell MAKS

 

Fulltid fra høst – 2 år

Semester

 

Emne

Praksis

studier

Studie

poeng

1

30 sp

MASY-100 Vurdering av pasientens helsestatus

 

8 uker

10

MANA-100 Patofysiologi ved akutt og kritisk sykdom

10

MFME-100 Vitenskapsteori og forskningsmetode

 

10

2

30 sp

MAASY-200/MAISY-200 Håndtering av komplekse pasientsituasjoner

 

11 uker

10

MAANA-200/MAINA-200 Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling

10

MFME-200 Prosjektplanlegging

 

10

3

30 sp

MAASY-300/MAISY-300 Avansert håndtering av komplekse pasientsituasjoner

8 uker

20

MFSY-100 Organisasjon og samhandling

1 uke

10

4

30 stp

MFSY-500 Masteroppgave

 

30

Totalt

 

 

120

 

Deltid fra høst – 3 år 

Semester

Emnets kode og navn

Praksisstudier

Studiepoeng

30 sp

MASY-100 Vurdering av pasientens helsestatus

 8 uker

10

MANA-100 Patofysiologi ved akutt og kritisk sykdom

10

MFME-100 Vitenskapsteori og forskningsmetode

 

10

2

20 sp

MAASY-200/MAISY-200 Håndtering av komplekse pasientsituasjoner

11 uker

10

MAANA-200/MAINA-200 Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling

10

3

20 sp

MAASY-300/MAISY-300 Avansert håndtering av komplekse pasientsituasjoner

8 uker

20

4

10 sp

MFME-200 Prosjektplanlegging

 

10

5

20 sp

MFSY-100 Organisasjon og samhandling

1 uke

10

MFSY-500 Masteroppgave

 

30

6

20 stp

Totalt

 

 

120

 

 

Studiets organisering og innhold

Studiet gjennomføres på fulltid over 2 år eller på deltid over 3 år.

Fulltidsstudiet har en forventet studieinnsats på 40 timer pr uke gjennom hele semesteret.

Deltidsstudiet har en forventet studieinnsats på 25-40 timer pr uke avhengig av antall studiepoeng i semesteret. Det gjøres oppmerksom på at uker med praksisstudier regnes som fulle uker, det vil si med en forventet studieinnsats på 40 timer. Det gjøres videre oppmerksom på at første semester på deltidsstudiet er på 30 studiepoeng, det vil si fulltid.

 

Praksisstudier og turnus

I gjennomføring av praksisstudier forventes det at du som student følger praksisveileders turnus for å skape kontinuitet i veiledningen og for å få tilgang på gode læresituasjoner. 

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Se sidene for internasjonalisering for å finne våre samarbeidspartnere.

 

Stipend/utdanningsstilling

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere av sykehusene/helsefortakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Ulike støtteordninger finnes også innenfor kommunehelsetjenesten. Kontakt sykehus/ helseforetak/ kommune vedrørende spørsmål om dette.

 

Det er mulig å søke fritak fra deler av studiet

Det er utarbeidet eget reglement med overgangsordninger for studenter som har tatt utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og som kan søke fritak fra deler av masterstudiet. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan og pensumliste.

 

Siste nytt

  1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
  2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
  3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  4. LDH får nye nettsider
  5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19