Mastergrad

 1. Nyfødtmaster

  Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

  Ønsker du å gjennomføre et masterstudium som styrker din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifiserer deg til å håndtere fremtidige utfordringer innenfor fagområdet nyfødtsykepleie? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner 15. august 2018. Søknadsfrist er 1. oktober 2018. Studiestart er 14. januar 2019
  Les mer
 2. Nyfødtmaster

  Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

  For kandidater som tidligere har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie, tilbyr LDH påbygg til mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie.
  Les mer
 3. skjermoppløsning_maks

  Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

  Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2019. Neste søknadsfrist våren 2019.
  Les mer