Mastergrad

 1. Nyfødtmaster

  Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

  For kandidater som tidligere har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie, tilbyr LDH påbygg til mastergrad under forutsetning av at NOKUT akkrediterer studieprogrammet master i avansert klinisk nyfødtsykepleie. SøknadsWeb åpner 2. januar 2018. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018.
  Les mer
 2. skjermoppløsning_maks

  Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

  Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2018. Neste søknadsfrist våren 2018.
  Les mer
 3. Masterstudium i helsetjenester til eldre

  Les mer