Mastergrad

  1. skjermoppløsning_maks

    Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

    Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
    Les mer
  2. Masterstudium i helsetjenester til eldre

    Les mer