Mari Ohnstad master

Hvordan er det å ta en master i avansert klinisk sykepleie?

Vi har intervjuet en av våre studenter som tar en mastergrad i avansert klinisk sykepleie.

For det første, fortell litt om deg selv

Mitt navn er Mari. Jeg er 36 år, født og oppvokst her i Oslo. Tok en bachelor i sykepleie på Høgskolen i Oslo, avdeling Bjerregaardsgate (gamle statens sykepleierhøgskole). Var ferdig utdannet der våren 2001. Begynte som sykepleier som ekstravakt på hele barneklinikken på Rikshospitalet. Fant raskt ut at nyfødtavdelingen, med de syke nyfødte og deres foreldre, var det stedet jeg hadde lyst til å arbeide. Ettersom vi hadde lært minimalt i forhold til denne pasientgruppen under utdanningen følte jeg et STORT behov for mer kunnskap. Jeg begynte derfor i 2006 på nyfødtutdanningen ved LDH. I det andre kullet etter oppstarten av utdanningen, og var ferdig våren 2007. Så har jeg jobbet som nyfødtsykepleier ved nyfødt intensiv på Rikshospitalet siden dette. Fra 2010 til 2013 fungerte jeg i stilling som praksisveileder.

 

Hva studerer du nå, og hvorfor valgte du det studiet?

Nå studerer jeg ved master i avansert klinisk sykepleie (MAKS) utdanningen og spesialiserer meg til intensivsykepleier. Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg ønsket mastergradskompetanse og dette var en klinisk master, hvor jeg i tillegg kunne få ytterligere kunnskap i forhold til intensivpasienten. Ettersom jeg kun har arbeidserfaring med de aller minste pasientene kunne jeg nå også få anledning til å lære om og få erfaring med voksne intensivpasienter og større barn.

 

Fortell litt om erfaringene med studiet så langt

Er veldig fornøyd med valget mitt. Har vært gode og spennende forelesninger. En god kombinasjon av både klasseundervisning og trening på ferdighetssenteret i tillegg til praksis. Jeg har hatt tre veldig gode praksisplasser på Thorax intensiv Rikshospitalet, på Generell Intensiv på Rikshospitalet og Barneintensiv på Rikshospitalet. Vi har også hatt gode forelesere i metode som har gjort oss klare for å ta fatt på masteroppgaven.

 

Mange arbeidsgivere stiller spørsmål ved om en mastergrad kommer til gode i pasientnært arbeid, og at dyktige sykepleiere rekrutteres bort fra den syke. Hva er din kommentar til dette?

MAKS utdanningen har hele tiden hatt i fokus at vi skal være hos pasientene og ikke på et kontor. Jeg tror det er veldig viktig at vi som tar denne utdanningen arbeider klinisk for å være praksisnær slik at vi kan kunne sette i gang kvalitetsforbedringsprosjekter. Fjerner man seg for mye fra klinikken så vet man heller ikke hvor behovet er i praksis. For oss med master i avansert klinisk sykepleie er det nødvendig at vi er tydelige på vår kompetanse og forteller arbeidsgiverne hva vi kan bidra med og være med å forme denne nye rollen.

  

Hvordan vil din hverdag som sykepleier endres etter endt studietid. Hva tror du utdanningen bidrar med å forbedre og å endre?

Jeg vil etter endt studietid komme tilbake til praksis med et betydelig høyere kunnskapsnivå knyttet til intensivpasienter, organisasjon og samhandling. Dette vil bidra til at jeg får en økt forståelse for ledelse og tverrfaglig samarbeid og blitt mer bevisst hvordan ulike valg påvirker hverdagen til pasientene. Jeg vil forhåpentligvis lettere kunne identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring og jeg håper jeg kan være en faglig ressurs for avdelingen min. I tillegg til at jeg kan være med å bidra til at rollen som avansert klinisk sykepleier blir godt kjent og integrert i det norske helsevesenet.

 

Ferske masterstudenter trener på avansert HLR.