Nyfødtmaster

Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

For kandidater som tidligere har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie, tilbyr LDH påbygg til mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

 

 

Masterutdanningen har totalt 120 studiepoeng. Bestått videreutdanning i nyfødtsykepleie gir innpass/godskriving for 60 studiepoeng. Påbygging for å oppnå mastergrad skjer med 60 studiepoeng.

For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging.

 

Om studiet

Ønsker du å styrke din kompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier med mastergrad som kan håndtere fremtidige utfordringer i helsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde?

Med en mastergrad fra LDH får du mer kunnskap om systemer og rammer for praksis, og lærer deg hvilke verktøy som kan bedre kvalitet for dine pasienter og deres familier.

 

Eksempler på noen områder der du tilegner deg avansert kompetanse:

  • Gjennomføre en selvstendig og avgrenset studie med klinisk relevans for syke nyfødte. Arbeidet skal ta utgangspunkt i og bidra med relevant kunnskap for å utvikle det kliniske feltet.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

 

Studiets organisering og innhold - studiestart 2018 høst

 

Påbygg til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, 3 semestre

Semester

Emnets navn og kode

Praksisstudier

Studiepoeng

1

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode

MFME – 100

 

 

10

Organisasjon og samhandling

MFSY – 100

1 uke

/30 t

 

10

2

Prosjektplanlegging

MFME – 200

 

 

10

Masteroppgave

MFSY – 500

 

 

30 (10+20)

3

Masteroppgave forts.

 

 

Studiets organisering og innhold - studiestart 2019 høst

 

Påbygg til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, 4 semestre

Semester

Emnets navn og kode

Praksisstudier

Studiepoeng

 Høst 2019

Vitenskapsteori og forskningsmetode

MFME – 100

 

 

10

 

Vår 2020

Ingen emner

 

 

 

Høst 2020

Organisasjon og samhandling

MFSY-100

1 uke/30 t

10

 

Vår 2021

Prosjektplanlegging

MFME – 200

  10 

Masteroppgave

MFSY – 500

 

 
 30 (10+20) 

Høst 2021

Masteroppgave forts.

 

 

 

Siste nytt

  1. App-prosjekt presentert i Japan
  2. Ledig stilling: Koordinator for praksisstudier
  3. Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet
  4. Karrieredag for LDH-studenter 12. november
  5. Disputas: Behov for sykepleie på intensivavdelinger