Masterstudium i helsetjenester til eldre

Master i helsetjenester til eldre har ikke lenger opptak. Studiet fases ut. Lovisenberg diakonale høgskole har masterstudium i avansert klinisk sykepleie der spesialisering i allmennsykepleie vil være et aktuelt alternativ.

Master i helsetjenester til eldre er et samarbeid mellom Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonhjemmet Høgskole. 

Helsetjenester til eldre