Våre utdanningstilbud

 1. Lovisenberg_aud_001

  Bachelor i sykepleie

  Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo.
  Les mer
 2. skjermoppløsning_maks

  Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

  Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2018. Neste søknadsfrist våren 2018.
  Les mer
 3. Skjermoppløsning_syke eldre

  Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

  Søker du kompetanse innen fagfeltet sykepleie til syke gamle mennesker? Ønsker du å utvikle din kompetanse innen sykepleiefaglig ledelse? LDH har lang tradisjon innen fagfeltet, og har videreutviklet eksisterende fagplan. Neste søknadsfrist våren 2019.
  Les mer
 4. Premature tvillinger

  Videreutdanning i nyfødtsykepleie

  Ønsker du å arbeide med premature, syke nyfødte og deres familier? Søker du dybdekunnskap og handlingskompetanse innen fagfeltet nyfødtsykepleie? Ta utdanning for å bli nyfødtsykepleier.
  Les mer
 5. palliasjon bredformat

  Videreutdanning i palliativ omsorg

  Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg.
  Les mer
 6. operasjon_web

  Videreutdanning i operasjonssykepleie

  Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?
  Les mer
 7. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer
 8. skjermoppløsning_maks

  Videreutdanning i intensivsykepleie

  Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie. Søknadsfrist våren 2018. Studiestart høst 2018.
  Les mer