Våre utdanningstilbud

 1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie

  Master i avansert klinisk allmennsykepleie

  LDH tilbyr master i avansert klinisk allmennsykepleie rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  Les mer
 2. Forkurs til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

  For kandidater som startet sin videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 og tidligere kreves gjennomført forkurs for å kunne starte på påbygging til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie.
  Les mer
 3. BIS20

  Bachelor i sykepleie

  LDH tilbyr landets ledende og eldste sykepleierutdanning. Som utdannet sykepleier vil du være i stand til å arbeide i en helsetjeneste med rask faglig og teknologisk utvikling. LDH-utdannede sykepleiere er attraktive på arbeidsmarkedet.
  Les mer
 4. Pedagogisk basiskompetanse

  Pedagogisk basiskompetanse

  Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser i sykepleierutdanning på alle utdanningsnivå? LDH tilbyr et innovativt studium i universitets- og høgskolepedagogikk. Hensikten med studiet er at du utvikler en tydelig faglig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle, og dele erfaringer med andre som arbeider i sykpleierutdanningen. Du vil utvikle kompetanse til å drive kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, tilegne deg metoder som legger til rette for aktiv læring og ferdigheter i å håndtere digitale læringsverktøy. Studiet gjennomføres primært gjennom digitalt samarbeid.
  Les mer
 5. Nyfødtmaster

  Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

  For kandidater som tidligere har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie, tilbyr LDH påbygg til mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie.
  Les mer
 6. Nyfødtmaster

  Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

  Ønsker du å gjennomføre et masterstudium som styrker din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifiserer deg til å håndtere fremtidige utfordringer innenfor fagområdet nyfødtsykepleie? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? Neste opptak er våren 2021.
  Les mer
 7. skjermoppløsning_maks

  Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

  Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde?
  Les mer
 8. palliasjon bredformat

  Videreutdanning i palliativ omsorg

  Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg.
  Les mer
 9. operasjon_web

  Videreutdanning i operasjonssykepleie

  Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?
  Les mer
 10. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer