Våre utdanningstilbud

 1. Lovisenberg_aud_001

  Bachelor i sykepleie

  Velger du å studere sykepleie, får du gjennom utdanningen teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som hjelper deg å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt.
  Les mer
 2. skjermoppløsning_maks

  Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

  Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 3. Skjermoppløsning_syke eldre

  Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

  Søker du kompetanse innen fagfeltet sykepleie til syke gamle mennesker? Ønsker du å utvikle din kompetanse innen sykepleiefaglig ledelse? LDH har lang tradisjon innen fagfeltet, og har videreutviklet eksisterende fagplan. SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 4. Premature tvillinger

  Videreutdanning i nyfødtsykepleie

  Ønsker du å arbeide med premature, syke nyfødte og deres familier? Søker du dybdekunnskap og handlingskompetanse innen fagfeltet nyfødtsykepleie? Ta utdanning for å bli nyfødtsykepleier. SøknadsWeb åpner januar 2017. Søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 5. palliasjon bredformat

  Videreutdanning i palliativ omsorg

  Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg. SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 6. operasjon_web

  Videreutdanning i operasjonssykepleie

  Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland? SøknadsWeb åpner januar 2017. Neste søknadsfrist våren 2017.
  Les mer
 7. Veiledning av sykepleiestudent

  Klinisk veiledning

  Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til å sikre høy faglig kompetanse på dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?
  Les mer
 8. skjermoppløsning_maks

  Videreutdanning i intensivsykepleie

  Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie. Søknadsfrist 1. mars 2017. Studiestart høst 2017.
  Les mer