Forkurs til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

For kandidater som startet sin videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 og tidligere kreves gjennomført forkurs for å kunne starte på påbygging til master i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Hensikten med forkurset er å kvalifisere søkere innenfor akademisk skriving. Forkurset gir nyfødtsykepleiere kompetanse i å analysere og formidle aktuelle kliniske, faglige og etiske problemstillinger. Hensikten er også at studenten kan formidle dette i et akademisk språk med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskning og klinisk erfaring.

 

Organisering og innhold

Datoene for forkurset vil være 25., 26. og 27. mars, samt 27. og 28. april 2020.

Se fullstendig kursplan her.

 

Vurdering

Individuell skriftlig oppgave basert på selvvalgt klinisk relevant problemstilling.

Forkurset må gjennomføres forut for emner i påbygg masterstudium.

 

Kontakt

For spørsmål om opptak send e-post: opptak@ldh.no eller ring tlf: 22 35 82 00

Studieleder Anne Lene Sørensen, tlf, 958 27 507, e-post: anne.sorensen@ldh.no

Siste nytt

  1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  2. LDH får nye nettsider
  3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
  5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie