Bachelorstudenter i forelesning.

Hvordan er det å ta en bachelor i sykepleie ved LDH?

Vi har intervjuet flere bachelorstudenter om deres studieliv.

Sigrid Ahlin Søvde

Sigrid Ahlin Søvde

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du valgte å studere sykepleie

Eg heiter Sigrid, er 25 år og kjem frå Hafslo i Sogn. Eg valgte å studere sjukepleie fordi eg ynskjer å jobbe med menneskjer, lære om korleis kroppen fungerer både som frisk og sjuk, og for å kunne ha varierte arbeidsmoglegheiter etter endt studie. Som sjukepleiar vil eg kunne jobbe og spesialisere meg innanfor ulike felt.

 

Fortell om din studiehverdag

Studiekvardagen min er variert og innhaldrik med teori og praksisperiodar. Eg opplever at det på Lovisenberg er godt studentmiljø, sterkt fagleg fokus, dyktige lærarar og fine omgjevnader, noko som har gitt meg gode og trygge rammer for studietida. Studieadministrasjonen er tilgjengeleg og eg har fått god oppfølging frå veiledarane mine i praksis.

 

Hvor ser du for deg at kommer til å jobbe når du er ferdig?

Når eg er ferdig til sommaren kjem eg til å jobbe på sjukehus.

 

Marie Baglo

Marie Baglo

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du valgte å studere sykepleie. 

Jeg heter Marie Christine og går tredje året på sykepleien. Valget mitt falt på sykepleier fordi jeg har lyst på en jobb som handler om mennesker, og hvor jeg får en mulighet til å hjelpe mennesker.

Etter at jeg begynte på utdanningen har jeg ikke angret et sekund. Det er et utrolig givende og spennende fagfelt. Man lærer om alt fra medikamenter, sykdomslære, ulike prosedyrer, etikk, jus og kommunikasjon med mer.

 

Fortell om din studiehverdag 

Studiehverdagen er veldig variert. Halvparten av studiet består av praksis, og den andre halvdelen teori. Teorien er med på å forberede oss på det som er i praksis, samtidig som det gir et godt kunnskapsgrunnlag som er nødvendig å ha. Første året lærte vi det basale knyttet til grunnleggende behov og anatomi og fysiologi. I den første praksisperioden var det veldig spennende å erfare det vi hadde lært og plutselig forstå sammenhengen.

Hverdagen er lagt opp til at man har mye forelesninger og gruppearbeid, noe som er veldig nyttig. Samtidig har man nok tid til å studere på egenhånd.

Tredjeåret var jeg på utveksling i København. Her hadde jeg hjemmesykepleiepraksis. Dette var utrolig spennende å lære om forskjeller i helsevesenet i nabolandet. Dette er en veldig god erfaring som jeg har lært veldig mye av.

 

Hvor ser du for deg at kommer til å jobbe når du er ferdig? 

Å være utdannet sykepleier byr på utrolig mange muligheter. Det finnes mange videreutdanninger og områder å spesialisere seg i. Foreløpig er det utrolig mye jeg har lyst til å gjøre, men jeg ser for meg at jeg kanskje tar en videreutdanning i enten intensiv, kreft eller jordmor. Men tiden vil vise. Det er så mange spennende avdelinger og områder. Nå er jeg i gang med å søke jobb etter at jeg er ferdig i juni.

 

Joakim N. Landbø

Joakim Landbø

 

Fortell litt om deg selv og hvorfor du valgte å studere sykepleie

Jeg er 3. årsstudent på Lovisenberg diakonale høgskole. Jeg valgte å studere sykepleie fordi jeg interesserer meg innenfor faget førstehjelp, og jeg er opptatt av at andre mennesker skal ha en god hverdag. Hvordan kroppen fungerer er utrolig spennende!

 

Fortell litt om din studiehverdag

Min studiehverdag er variert av praksis, forelesninger, utveksling, oppgaveskriving og eksamener. Jeg engasjerer meg i Studentparlamentet på LDH, og har en helserelatert jobb ved siden av studiet. Omlag halvparten av studiet består av praksis, og i 3. året er det tre praksisperioder.

 

Hvor ser du for deg at kommer til å jobbe når du er ferdig?

Jeg ser for meg at jeg kommer til å jobbe innenfor en akutt institusjon. Jeg interesserer meg for akuttmedisin og faget førstehjelp så veien vil være deretter. Har også interesse for å jobbe internasjonalt.

 

Er det vanskelig å være sykepleier?

Det er en variert hverdag i praksis og man kan ikke forutse hva man møter eller hvordan en dag plutselig kan forandre seg. Det vil være viktig med et teoretisk grunnlag for å gjøre riktige vurderinger for pasients eget beste. Man skal være god på de fleste plan.