Våre utdanningstilbud

  1. skjermoppløsning_maks

    Videreutdanning i intensivsykepleie

    Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie. Søknadsfrist våren 2019. Studiestart høst 2019.
    Les mer