Skjermoppløsning_syke eldre

Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker

Søker du kompetanse innen fagfeltet sykepleie til syke gamle mennesker? Ønsker du å utvikle din kompetanse innen sykepleiefaglig ledelse? LDH har lang tradisjon innen fagfeltet, og har videreutviklet eksisterende fagplan.

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide med gamle syke mennesker med spesielt vekt på den faglige vurderings- og handlingskompetanse. I tillegg vektlegges kompetanse til å lede, koordinere og sikre gode pasientforløp både gjennom tverrprofesjonell samhandling og faglig ledelse

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg løpet av studiet:

 • Kunnskap om normale aldersforandringer og hvordan ulike forhold påvirker den gamles livssituasjon.
 • Kunnskap om vanlige sykdommer og symptomer hos gamle mennesker og sentrale behandlingsmetoder.
 • Vurdere pasientens helsetilstand helhetlig og systematisk, samt yte kultursensitiv faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp.
 • Ferdigheter i å utøve tydelig faglig ledelse og bidra til å sikre helhetlige sammenhengende pasientforløp mellom tjenestesteder og på tvers av tjenestenivå.

Les mer av hva du lærer i studieplanen.

 

Intervju med studenter

Les intervju med tre av våre studenter

Les intervju med Marie Natalie Paleracio

Les intervju med Mehran Lak

Les intervju med Tina-Marie Andresen

 

Studiets organisering og innhold

Deltidsstudium over 1,5 år med mulighet for ett eller flere valgfrie fordypningsemner. 

Semester Emne Kliniske studier Studiepoeng
1: 15 sp VSGE1: Aldring og gamles livsvilkår.   5
  VSGE2: Sykdom og funksjonssvikt hos gamle mennesker. 2 uker. 10
2: 15 sp VSGE3: Farmakologi og administrering av legemidler. 5 uker. 5
  VSGE4: Vurdering av syke gamles helsetilstand og hjelpebehov. 10
3: 15 sp VSGE5: Iverksettelse av pasientrettende behandlingstiltak og sykepleiefalig ledelse. 5 uker. 15
      Totalt 45 stp

4:

10-15 sp

Mulighet for ett eller flere valgfrie emner.   Totalt 55-60 stp

Aktuelle valgfrie fordypningsemner som vil kunne tilbys er:

 • Verdier og etiske utfordringer, 5 stp.
 • Veiledning og undervisning i praksis, 10 stp.

 

Nærmere informasjon om arbeids- og undervisningsformer

Ca. 3 uker per semester vil foregå på Ldh. I disse ukesamlingene vil arbeids- og undervisningsformer bl.a. inkludere ressursforelesninger, gruppearbeid, seminarer samt ferdighetslæring i øvings- og simuleringsrom. Mellom samlingene på høgskolen, vil læringsaktiviteter organiseres gjennom den elektroniske læringsplattformen Canvas I tillegg vil kliniske studier være sentrale for at studentene skal tilegne seg vurderings- og handlingskompetanse. Kliniske studier vil foregå på eget arbeidssted og/eller praksissted som er tilrettelagt fra høgskolen.

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er ikke etablert noen ordninger for delstudier i utlandet, men det utvikles jevnlig samarbeid med utenlandske universiteter for kortere utvekslinger. Det legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante utbyttbare emner ved et samarbeidende universitet. Les mer om dine muligheter på sidene for internasjonalisering.

Siste nytt

 1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 2. LDH får nye nettsider
 3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
 4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
 5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie