Ansatte

Høgskolens ledelse

 1. Hallgeir Lien2
  Lien, Hallgeir
  Høgskoledirektør
  934 80 800
 2. Lars Mathisen
  Mathisen, Lars
  Rektor
  474 15 871

Studieadministrasjon og fellestjenester

 1. Emerentze Stang Bunæs
  Bunæs, Emerentze Stang
  Seniorkonsulent
  928 31 850
 2. Vera Eilertsen2
  Eilertsen, Vera
  Rådgiver
  975 61 672
 3. Tonje Gjulem
  Gjulem, Tonje
  Praksiskoordinator
  977 25 938
 4. Mari Grønnerød
 5. ldh_margretheh
  Hestetun, Margrete
  Seniorrådgiver
  957 70 883
 6. Helene Spørck Sundt Hoel_72
 7. Heidrun Hole
  Hole, Heidrun
  Studiesjef
  911 36 262
 8. Bjørnar Holm_72
  Holm, Bjørnar
  Rådgiver
  402 02 932
 9. Pål Oskar Hundebo
  Hundebo, Pål Oskar
  Seniorkonsulent
  952 79 141
 10. Unni Jenssen2
  Jenssen, Unni
  Seniorrådgiver
  452 53 504
 11. Eirik Meisingset Johansen_72
  Johansen, Eirik Meisingset
  Kvalitetsrådgiver
  959 05 048
 12. Mangler bilde
  Larsen, Reidun
  Seniorrådgiver
  918 23 991
 13. Aina Lyckander
  Lyckander, Aina
  Seniorkonsulent
  926 46 004
 14. Marte Neverdal2
  Neverdal, Marte
  Rådgiver
  986 52 669
 15. Kim-Are Olaussen_72
  Olaussen, Kim-Are
  Førstekonsulent
  450 94 460
 16. Catrine Hovland Ottervig
  Ottervig, Catrine Hovland
  Informasjons- og webansvarlig, rådgiver (permisjon)
  924 24 581
 17. Cathrine Pettersen
  Pettersen, Cathrine
  Informasjons- og webansvarlig, førstekonsulent
  980 00 749
 18. Hilde Read_2_72
  Read, Hilde Bjørnstad
  Seniorkonsulent
  908 20 549
 19. Liv Arnhild Romsaas
  Romsaas, Liv Arnhild
  Studentprest
  926 50 399
 20. Rannveig Taylor
  Taylor, Rannveig
  Rådgiver
  930 29 289

Bibliotek og digitale tjenester

 1. ldh_ingermarie
  Almankaas, Inger Marie
  Spesialbibliotekar
  917 44 996
 2. Sara Kate Clarke
  Clarke, Sara
  Avdelingsleder
  910 04 052
 3. Ørjan Flygt Landfald_72
  Landfald, Ørjan Flygt
  Rådgiver
  977 02 706
 4. Kari Mariussen
  Mariussen, Kari Larsen
  Spesialbibliotekar
  928 86 168
 5. Brian Marum
  Marum, Brian
  Seniorkonsulent
  908 32 107
 6. Fredrik Solvang Pettersen
  Pettersen, Fredrik Solvang
  Spesialbibliotekar
  926 55 822
 7. Mia Alexandra Ølnes
  Ølnes, Mia Alexandra
  Spesialbibliotekar
  452 38 133
 8. Tom Øverby2
  Øverby, Tom
  Seniorrådgiver
  959 46 007

Bachelor i sykepleie

 1. Therese Finstad Aamli
  Aamli, Therese Finstad
  Høgskolelektor
  416 14 157
 2. ldh_eva
  Aigeltinger, Eva
  Høgskolelektor
  952 54 863
 3. Ann Kristin Austarheim
  Austarheim, Ann Kristin
  Høgskolelektor
  990 27 101
 4. Jeanie Bochenek
  Bochenek, Jeanie M.
  Førsteamanuensis, gjesteforeleser Ohio State University
 5. Grete Brynildsen
  Brynildsen, Grethe
  Høgskolelektor
  952 10 964
 6. Tove Børsting
  Børsting, Tove
  Høgskolelektor
  924 47 764
 7. Marius Dalby_72
  Dalby, Marius
  Høgskolelektor
 8. Elisabeth Finnbakk
  Finnbakk, Elisabeth
  Høgskolelektor/PhD student
  975 44 409
 9. Edith Gjevjon
  Gjevjon, Edith Lillian Roth
  Instituttleder bachelor
  473 76 809
 10. Mangler bilde
  Grimsrud, Unni
  Studieveileder/høgskolelektor
  455 13 584
 11. Grethe Haugan
  Haugan, Grethe
  Førstelektor
  991 68 648
 12. Hanne Camilla Heer
  Heer, Hanne Camilla
  Høgskolelektor
  959 44 115
 13. Rigmor Hegertun
  Hegertun, Rigmor
  Høgskolelektor
  926 87 847
 14. Aina Evensen Helme_72
  Helme, Aina Evensen
  Høgskolelektor
  410 46 673
 15. Ida Voss Hestvold2
  Hestvold, Ida Voss
  Høgskolelektor
  976 54 448
 16. Lena Heyn
  Heyn, Lena
  Førsteamanuensis
  481 46 991
 17. Therese Hugøy
  Hugøy, Therese
  Høgskolelektor
  992 36 789
 18. Mangler bilde
  Husby, Anita Hereid
  Høgskolelektor
  926 22 907
 19. Ragnhild Solveig Idsøe2
  Idsøe, Ragnhild
  Høgskolelærer
  909 43 974
 20. Mangler bilde
  Iversen, Maria Helén
  Høgskolelektor
  913 33 586
 21. Trine-Lise Jansen
  Jansen, Trine Lise
  Stipendiat
  454 19 885
 22. ldh_gudrun
  Johannessen, Gudrun
  Høgskolelektor
  416 25 532
 23. Steinar Johansen_2_72
  Johansen, Steinar
  Høgskolelektor
  452 78 636
 24. ldh_tine
  Lien, Tine
  Førstelektor
  926 80 171
 25. Silje Linnerud_72
  Linnerud, Silje
  Høgskolelektor
  911 11 864
 26. Ellisiv Lærum Jacobsen
  Lærum-Onsager, Ellisiv
  Førsteamanuensis
  452 16 552
 27. Kari Marie Marceliussen2
  Marceliussen, Kari-Marie (Nøste)
  Høgskolelektor
  473 90 274
 28. Dianne Morrison-Beedy
  Morrison-Beedy, Dianne
  Professor, gjesteforeleser Ohio State University
 29. Kristine T. Myren
  Myren, Kristine Tamburstuen
  Høgskolelektor
  924 36 249
 30. Ellen Maria Mørck
  Mørck, Ellen
  Høgskolelektor
  477 08 705
 31. Andréa Nes_72
  Nes, Andréa
  Førsteamanuensis
 32. Mangler bilde
  Oelschlägel, Lina
  Stipendiat
  452 68 036
 33. Camilla Olaussen
  Olaussen, Camilla
  Høgskolelektor
  415 54 548
 34. Maud Roos
  Roos, Maud Cecilie
  Høgskolelektor
  406 14 917
 35. Ernst Rødland
  Rødland, Ernst Kristian
  Førsteamanuensis
  991 55 345
 36. Vibeke Bull Sellevold
  Sellevold, Vibeke Bull
  Høgskolelektor
  934 27 612
 37. GerdSylviSellevold_2_72
  Sellevold, Gerd Sylvi
  Førstelektor
  938 40 053
 38. Helge Skirbekk
  Skirbekk, Helge
  Førsteamanuensis
  928 00 261
 39. Kari Sørensen
  Sørensen, Kari
  Høgskolelektor
  995 69 394
 40. Phuong Thai Minh Tran
  Thai Minh Tran, Phuong
  Høgskolelektor
  918 81 234
 41. Maria Tjønnfjord_72
  Tjønnfjord, Maria
  Høgskolelektor
 42. Randi Tofthagen_2_72
  Tofthagen, Randi
  Førsteamanuensis
  455 16 750
 43. ldh_kirstent
  Tornøe, Kirsten
  Førsteamanuensis
  920 40 570
 44. Jaroslav Zlamal
  Zlamal, Jaroslav
  Høgskolelektor
  475 16 902

Master og videreutdanning

 1. Hanne Aagaard_72
  Aagaard, Hanne
  Førsteamanuensis
  +45 204 33 371
 2. Ina Aamodt_2_72
  Aamodt, Ina Marie T.
  Høgskolelektor
  480 90 883
 3. Mona Austenå
  Austenå, Mona
  Høgskolelektor
  959 76 620
 4. Bergland, Adel
  Bergland, Ådel
  Professor
  971 29 505
 5. Ella Karin Breivik_72
  Breivik, Ella Karin
  Høgskolelektor
  412 94 470
 6. Kathrine Brooker_72
  Brooker, Kathrine Johnsen
  Høgskolelektor
  936 17 342
 7. Vivi Lycke Christensen
  Christensen, Vivi Lycke
  Førsteamanuensis
  988 42 024
 8. Kashif W. Faiz
  Faiz, Kashif W
  Førsteamanuensis
  916 82 740
 9. Camilla Finsand
  Finsand, Camilla
  Høgskolelektor
  986 42 725
 10. Håkon Haugaa
  Haugaa, Håkon
  Førsteamanuensis
  913 30 858
 11. Cathrine Heen_72
  Heen, Cathrine
  Høgskolelektor
  470 89 646
 12. Adelheid Hillestad
  Hillestad, Adelheid H.
  Førstelektor/PhD student
  951 40 697
 13. Mangler bilde
  Hofoss, Dag
  Professor
  902 62 904
 14. Kristin Hofsø
  Hofsø, Kristin
  Førsteamanuensis
  995 44 509
 15. ldh_jofridh
  Høybakk, Jofrid
  Høgskolelektor
  932 40 395
 16. rita
  Jakobsen, Rita
  Professor
  950 32 166
 17. Mangler bilde
 18. Marte-Marie Wallander Karlsen
  Karlsen, Marte-Marie Wallander
  Stipendiat
  971 90 283
 19. Lena Rengård Kolstad_72
  Kolstad, Lena Rengård
  Høgskolelærer
  930 21 986
 20. Nina Kynø
  Kynø, Nina Margrethe
  Førsteamanuensis
  905 61 929
 21. Anne Kathrine Langerud_2_72
  Langerud, Anne Kathrine
  Høgskolelektor
  932 29 832
 22. Marie Hamilton Larsen
  Larsen, Marie Hamilton
  Førsteamanuensis
 23. Ida Mentzoni
  Mentzoni, Ida
  Høgskolelektor
  408 57 899
 24. Rebecka Norman_72
  Norman, Rebecka
  Høgskolelektor
 25. Mari Oma Ohnstad
  Ohnstad, Mari Oma
  Stipendiat
  472 95 239
 26. Wenche Oksavik
  Oksavik, Wenche
  Høgskolelektor
  482 94 747
 27. Irene Rød
  Rød, Irene
  Høgskolelektor
  902 92 900
 28. Karoline Skedsmo_72
  Skedsmo, Karoline
  Høgskolelektor
  938 70 980
 29. kslåtten
  Slåtten, Kari
  Førstelektor
  482 13 219
 30. Kari Lislerud Smebye_72
  Smebye, Kari Lislerud
  Førsteamanuensis
  995 05 866
 31. Marianne Trygg Solberg
  Solberg, Marianne Trygg
  Førsteamanuensis
  470 97 070
 32. Anne Lee Solevåg
  Solevåg, Anne Lee
  Førsteamanuensis
  414 69 314
 33. Siv Karlsson Stafseth_72
  Stafseth, Siv Karlsson
  Høgskolelektor
  992 66 142
 34. Simen Steindal
  Steindal, Simen Alexander
  Førsteamanuensis
  926 60 422
 35. Solfrid Steinnes
  Steinnes, Solfrid
  Høgskolelektor
  477 55 311
 36. Anne Lene Sørensen
  Sørensen, Anne Lene
  Instituttleder MEVU
  958 27 507
 37. Bente Silnes Tandberg
  Tandberg, Bente Silnes
  Høgskolelektor
  930 10 666
 38. Christine Raaen Tvedt
  Tvedt, Christine Raaen
  Førsteamanuensis/postdoktor
  977 15 545
 39. Tove Vassbø
  Vassbø, Tove Karin
  Høgskolelektor
  957 06 876
 40. Hege Vistven
  Vistven, Hege
  Høgskolelektor
  938 40 197

Senter for klinisk sykepleieforskning

 1. Ingrid Hanssen
  Hanssen, Ingrid
  Professor
  455 19 919
 2. Kristin Heggdal
  Heggdal, Kristin
  Forskningsleder/Professor
  475 03 930
 3. Venke Sørlie
  Sørlie, Venke
  Professor emeritus
  452 34 002