Velferdsordning ved LDH

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) tilbyr en egen velferdsordning (LOS) til sine studenter.

Les mer om LOS her.

 

Aktuelt

På bakgrunn av tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen om LOS, gikk Velferdsutvalget i sitt møte 25.januar inn for å endre rutinene for helserefusjon til at refusjonen omfatter alle utgifter som registreres under egenandelstak 1. De som har søkt om refusjon i 2017, vil få en ekstrarefusjon uten at de trenger å søke på ny, og at fristen for å søke refusjon er utsatt til 1.mars

Trening

LOS tilbyr tilgang til trening både i sal, og deltakelse i idrettslag.

Les mer om treningstilbudet her

Les om treningsrommet i Cathinka Guldberg-senteret

Bolig

Alle studenter ved LDH har mulighet til å søke på studentboliger, og alle som søker studieplass hos oss kan søke på bolig.

Boligene LOS tilbyr er forbehold studenter med studieplass på LDH. Boligene ligger på Lovisenbergområdet med kun noen minutters gange til høgskolebygget.  

Det er kort vei til nærmeste busstopp som tar deg til sentrum, samt nærhet til andre holdeplasser, blant annet flybuss.

 

Vi tilbyr følgene boligtyper:

Triplett (4-roms leilighet)

Hybel

1-roms leilighet

Familiebolig 2-roms leilighet

Familiebolig 3-roms leilighet

Familiebolig 4-roms leilighet

 

Søk på bolig

Søknadsskjema finner du her

 

Videre informasjon

Husordensregler

Leiekontrakt 

Rutiner for tildeling av boliger gjennom LOS

 


Status på bolig

Per i dag er alle boligene tildelt. Søker du om bolig nå havner du på vår venteliste.

Les mer om rutinene for tildeling her.

Veiledningstjenester

Studieveileder

Du kan be om studieveiledning dersom du har behov for veiledning ved oppstart av, eller underveis i studiet. 

 

Studentprest

Studentpresten tilbyr veiledning og samtaler rundt utfordringer i studietilværelsen og i livet generelt. 

Helse

LOS har et helsetilbud til studentene ved LDH.

Les mer om helsetilbudet her.

Kantine

LDH har en kantine som driftes av Diakonissehuset Lovisenberg.

Barnehage

Ønsker du barnehageplass i Lovisenberg diakonale barnehage?

LOS har prioritet på noen barnehageplasser med oppstart i august hvert år. Ta kontakt med Liv Arnhild Romsaas innen 15. april dersom du ønsker å søke på disse.

Har du spørsmål om barnehageplass gjennom velferdsordningen ta kontakt med Liv Arnhild Romsaas: liv.arnhild.romsaas@ldh.no 

Les mer om barnehagen: http://www.lovisenberg.no/barnehage