Databaser og nettressurser

Ressurser for artikkelsøk, kliniske oppslagsverk og nettressurser.

Artikkelsøk

Kliniske oppslagsverk

Nettressurser

 

Baser merket med (LDH/VPN) krever tilgang via skolens IP-adresse. Utenfor skolens område må du bruke VPN. Se hvordan du setter opp VPN i Canvas.

 

Artikkelsøk

CINAHL with full text
(LDH/VPN)

Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. LDH har tilgang til CINAHL with Full text som inkluderer mange artikler i fulltekst. (Hjelpesider)

Se også egne videoveiledninger i biblioteket sin side i Canvas.

The Cochrane Library

Inneholder systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket. (Hjelpesider)

Embase

Embase registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. (Hjelpesider)

Google Scholar

Google Scholar er Googles litteratur-søkemotor. Den er ikke egnet for systematisk søk innenfor et fagområde, men kan være nyttig for å finne en spesifikk referanse eller for å utforske et tema.

Eric

Internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger mm. Gratis tilgjengelig, har noen gratis fulltekst artikler. (Hjelpesider)

MEDLINE

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Abonnement via UiO/Helsebiblioteket. (Hjelpesider)

Se også egne videoveiledninger i biblioteket sin side i Canvas.

Oria

Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Her kan du søke i samlingen på LDH, eller bestille fra fagbibliotek over hele Norge.

PsycINFO       

En stor database med referanser og abstracts, produsert av den amerikanske psykologforeningen. inneholder referanser til både artikler og bøker. (Hjelpesider)

PubMed

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. (Hjelpesider)

SveMed+

Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Gratis tilgang uten pålogging over hele verden. (Hjelpesider)

Web of Science
(LDH/VPN)                      

Internasjonal artikkel- og siteringsbase som bl.a. består av de 4 siteringsbasene: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index og Conference Proceedings Citation Index. Basen gir mulighet til å finne ut hvor ofte en artikkel er sitert, og av hvem. I tillegg kan man gjøre vanlig artikkelsøk. (Hjelpesider)

 

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice

Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling.

UpToDate                         

Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket. 

 

Nettressurser

CRIStin

Felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. 

Informasjon fra utgiver.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Inneholder systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

etikkom.no Nettstedet til den nasjonale forskningsetiske komiteene. Etiske betraktninger rundt innhenting av data, bruk og presentasjon.
Helsebiblioteket

Tilgang til kunnskapskilder, databaser og tidsskrifter.  Har også emnebibliotek.

Opprett brukernavn/passord for tilgang til databaser og tidsskrifter hjemmefra.

ICD-10 Den tiende revisjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer.
Kildekompasset Kildekompasset.no er en nettressurs som hjelper deg med å referere riktig. Nettsiden tar for seg kildehenvisning, kildekritikk og lovgivning om f.eks. bruk av opphavsrett. Se spesielt deres sider om referering med stilen APA 6th.
LDH Brage LDH sitt institusjonelle arkiv. Inneholder studentoppgaver og forskning utført av forskere ved høyskolen.
Lovdata Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. 
MeSH på norsk og engelsk

Oppslagsverk som oversetter MeSH-termer mellom norsk og engelsk.

Se også MeSH on Demand som identifiserer MeSH termer i en tekst du limer inn (f.eks. sammendrag), slik at du kan få en oversikt over hvilke ord du burde prøve å søke på, og også andre liknende artikler.
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i norske helseforetak. 
Nora Norges åpne institusjonelle arkiv. Inneholder open-access forskningsartikler, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger fra universiteter og høgskoler i Norge. 
Norsk APA-manual Norsk APA-manual er den nye standarden for APA-stilen i Norge. Hvis du har spørsmål angående henvisninger i APA-stil er dette den mest omfattende kilden som best kan besvare dine spørsmål.
Norsk senter for forskningsdata (NSD) NSD er nasjonalt arkiv for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag. De har også en liste over vitenskapelige publiseringskanaler som inneholder fagfellevurderte tidsskrifter og forlag.
Ordnett
(LDH/VPN)
Ordnett.no er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker på 11 språk. 
PhD on Track PhD on Track er en nettside som bl.a. tar for seg litteratursøk, kildekritikk og publisering. En ressurs som passer både studenter og forskere.
Podkasten om akademisk skriving

I denne podkasten får du gode råd om lesing, skriving og det å være student. Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet.

Statistisk sentralbyrå Offisiell statistikk, analyser.
Søk og Skriv Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving.