Om oss

Velkommen til biblioteket på LDH

Vi holder til i lyse og hyggelige lokaler i 3. etasje i høgskolebygget, og betjener primært studenter og ansatte ved LDH, LDS og Bjørknes Høyskole.

Tilbudet til studentene innebærer tilgang til bøker, tidsskrifter og fagressurser, samt kurs og veiledning innenfor informasjonskompetanse og referansehåndtering. Vi har også arbeidsbord der man kan jobbe alene eller i grupper, tilgang til PC, trådløst nett og skriver/kopimaskin.

Biblioteket har hovedsakelig litteratur innenfor sykepleiefaget, forskning og pedagogikk, med tilgrensende områder.

Vi har både trykte og elektroniske kilder. Se Databaser og nettressurser for en oversikt over elektronisk materiale.

Elektroniske tidsskrift og artikkeldatabaser biblioteket abonnerer på (lenke til oversiktsside) er tilgjengelige via LDH sin IP-adresse, fra skolens lokaler, eller via VPN.

Biblioteksamlingen er søkbar gjennom Oria. Et utvalg bachelor, master- og fordypningsoppgaver, samt ansattes vitenskapelige publikasjoner finnes i tillegg i fulltekst i LDH Brage. Oversikt over de ansattes vitenskapelige publikasjoner finnes i Cristin.

 

Kontaktinformasjon:

Liste over bibliotekets ansatte.

Skranketelefon 404 68 847

E-post bibliotek@ldh.no

Avdelingsleder, bibliotek og digitale tjenester: Sara Clarke, telefon 910 04 052 - sara.clarke@ldh.no

Besøksadresse  
3. etg., Lovisenberggt 15b

Postadresse  
Lovisenberggt 15b, 0456 Oslo