Informasjon om opptak 2019

Her finner du informasjon om opptak 2019 for bachelor-, master- og videreutdanninger.

Besøk oss på åpen dag 7. mars

7. mars kl.9-15 kan du besøke en av landets største sykepleierhøgskoler. På åpen dag får du et innblikk i hvordan det er å være student hos oss og du får svar på dine spørsmål. Det vil være omvisninger av høgskolen, muligheter for å prøve seg på vårt simulering- og ferdighetssenter, stands og mulighet til å snakke med ansatte. Vi ønsker besøk av både deg som vurderer å ta en bachelorgrad i sykepleie hos oss, samt du som er utdannet sykepleier og ønsker en mastergrad eller videreutdanning.

Les mer om åpen dag her

 

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse
. Fra opptaket 2019 vil det være krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

 

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: 1. mars/15. april til Samordna opptak 


Poenggrense hovedopptak 2018: 54,3 i ordinær kvote og 45,4 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

 

Opptak master- og videreutdanning

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Det er lokalt opptak på våre master- og videreutdanninger, og søknaden leveres i Søknadsweb. Søkere saksbehandles i henhold til LDHs opptaksforskrift. Her finner du også oversikt over hvordan søknadene rangeres.

 

Tidlig opptak

For å konkurrere i tidlig opptak må man ha registrert søknad og lastet opp dokumentasjon senest 1. mars. Videre er det krav om minimum 3 karakterpoeng. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i tidlig opptak, konkurrerer videre om studieplass i ordinært opptak. 

Søknadsfrist: 1. mars

Svar sendes ut: 15. april

Svarfrist: 30. april


Ordinært opptak

Søknadsfrist: 15. april

Svar sendes ut: 1. juni

Svarfrist: 10. juni