Informasjon om opptak 2019

Her finner du informasjon om opptak 2019 for bachelor-, master- og videreutdanninger.

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse
. Fra opptaket 2019 vil det være krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

 

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: 1. mars/15. april til Samordna opptak 


Poenggrense hovedopptak 2018: 54,3 i ordinær kvote og 45,4 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

 

Opptak master- og videreutdanning

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Det er lokalt opptak på våre master- og videreutdanninger, og søknaden leveres i Søknadsweb

 

Tidlig opptak

For å konkurrere i tidlig opptak må man ha registrert søknad og lastet opp dokumentasjon senest 1. mars. Videre er det krav om minimum 3 karakterpoeng. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i tidlig opptak, konkurrerer videre om studieplass i ordinært opptak. 

Søknadsfrist: 1. mars

Svar sendes ut: 15. april

Svarfrist: 30. april


Ordinært opptak

Søknadsfrist: 15. april

Svar sendes ut: 23. og 24. mai

Svarfrist: 2. juni

 

Obs! Videreutdanning i palliativ omsorg har løpende opptak.

 

Poengberegning

Søkere saksbehandles i henhold til LDHs opptaksforskrift. Her finner du også oversikt over hvordan søknadene rangeres. Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte:

Karakterpoeng: Det regnes ut gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. For søkere med vurderingsuttrykk «Bestått» gis 3 poeng.


Poeng for praksis: Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis (100% stilling) etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng, for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.

Mindre stillingsprosent og/eller løse timer regnes om til hva det utgjør i 100% stilling.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august. Dette gjelder søkere som dokumenterer at de er i en fast stillingsprosent.

 

Annen høyere utdanning: Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for relevant utdanning utover opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng. Her gis det uttelling for all annen høyere utdanning.