Informasjon om eksamen ved LDH

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til ny/utsatt eksamen må du selv melde deg opp via StudentWeb innen oppmeldingsfristen. Dette gjelder også prøve i legemiddelregning. Du er selv ansvarlig for oppmelding. Ny/utsatt eksamen er forbeholdt de studenter som blir syke eller stryker ved ordinær eksamen. 

Skal du forbedre en eksamenskarakter kan dette kun gjøres ved neste ordinære eksamen. Du kan kun gå opp til eksamen i samme emne totalt tre ganger. Dette gjelder uansett om det gjelder ny/utsatt eksamen eller forbedring av karakter.

  • Frist for oppmelding til eksamen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret.
  • Frist for oppmelding til ny/utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes. Frist for avmelding til utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes.
  • For prøve i legemiddelregning er oppmeldingsfristen 14 dager før prøven avholdes.

Informasjon om kandidatnr, tid og sted (gjelder skoleeksamen) er tilgjengelig i StudentWeb.

Les mer om oppmelding til eksamen i forskriften.


Eksamensdagen

 

Få full oversikt i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS. Det er ikke tillatt å ha på seg klokke i eksamenslokalet. Dette for å forhindre utilsiktet juks ved bruk av smartklokker. Det er klokker på veggen på alle eksamenslokaler. Ved uklarheter, ta kontakt med studieadministrasjonen.


Karakterskala

LDH benytter både bestått - ikke bestått og karakterskala. Klikk på overskriften får å leser mer om vurderingskriteriene.

Begrunnelse og klage på eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du ber om begrunnelse og klager på eksamen.

Fritak

Høgskolen kan frita en student for eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/prøve eller gjennomført obligatorisk undervisning ved samme eller annen institusjon. Studenten må da søke ved å levere inn dette skjemaet: Søknad om fritak fra eksamen. Husk å legge ved karakterutskrift fra eksternt studiested, kursbeskrivelse og litteraturliste. Blir fritak godkjent registreres det som innpass på studentens vitnemål/karakterutskrift.

Det kan også innvilges innpass på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad om fritak fra eksamen eller prøve må være fremsatt senest 8 uker etter at studieåret er påbegynt.

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om tilrettelegging av eksamen.

Forbedre eksamenskarakter: For studenter ved LDH

Hvis du skal forbedre en karakter, og er i permisjon, må du betale for å gå opp til eksamen.

 

Pris:

Bachelor i sykepleie: kr 400,-.

Videreutdanning og master: kr 1000,-.

I tillegg kommer LOS-avgift.

 

Studenter ved LDH som følger vanlig studieløp betaler ikke ekstra ved forbedring av karakter eller ved konteeksamen. 

Forbedre eksamenskarakter: For uteksaminerte studenter ved LDH

Det er nå mulig for uteksaminerte studenter ved LDH å forbedre tidligere eksamener

Skrive oppgave

Biblioteket hjelper deg med nyttige linker og retningslinjer for oppgaveskriving. Forskjellen på definer og redegjør, samt andre sentrale begreper, finner du også her.

Oppgavemaler

LDH har en grafisk profil som også omfatter forslag til oppgavemaler.

Vitnemål

Høgskolen produserer vitnemål når klagefrist har utløpt, dvs. 3 uker etter sensur. Vitnemål blir sendt til den adressen studenten er registrert med i Studentweb. Du trenger derfor ikke å etterspørre vitnemål som student.

Forskrift om eksamen ved LDH

Kapittel 4 - 6 i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS beskriver bestemmelser før, under og etter eksamen. 

Les forskriftene ved å klikke her.

Hjemmeeksamen

Informasjon om innlevering av hjemmeeksamen, fordypningsoppgave, bacheloroppgave bruk av WISEflow og masteroppgave.

Digital skoleeksamen

Informasjon om digital skoleeksamen i WISEflow. Gjennomføring av digital skoleeksamen, brukerveiledning for WISEflow, installering av FLOWlock, maskinkrav og ofte stilte spørsmål. 

Skriftlig eksamen i gruppe

Her er reglene for gruppestørrelse, vurdering og klage på gruppeeksamen.

Innlevering av masteroppgave

Informasjon om digitalt og trykt innlevering av masteroppgave.

Viktige skjema

Eksamen- og semesteroversikt

Bachelor

Studieåret 2019-2020

Fagplan (pdf)

Eksamensoversikt for hele bachelor 2019-2020

Semesteroversikt BIS19

Semesteroversikt BIS18

Semesteroversikt BIS17

 

Studieåret 2018-2019

Fagplan (pdf)

 

Studieåret 2017-2018

Fagplan (pdf)

 

 

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU) 

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt for hele MEVU 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2019-2020 (pdf)

 

Studieåret 2018-2019

Eksamensoversikt for hele MEVU 2018-2019 (pdf)

  

Med forbehold om endringer.