LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

Utvalgte publikasjoner

Forskning

 1. Forskningsdag i kantina

  Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Bjørknes Høyskole (BH) byr på poengterte foredrag som stiller spørsmål ved verdier av det vi gjør.
  Les mer
 2. Rita og Ådel

  To ansatte ved LDH har fått opprykk til professor.

  Gratulerer til Ådel Bergland og Rita Jakobsen som har fått opprykk til professor.
  Les mer
 3. knowledge

  Statistikkpoliklinikk for studenter og ansatte

  Det blir oppstart av statistikkpoliklinikk ved Lovisenberg diakonale høgskole i høst. Dette skal være et lavterskeltilbud for ansatte og studenter som bruker kvantitativ metode i sin forskning eller sin oppgave.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.