LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

Utvalgte publikasjoner

Forskning

 1. Disputas Kari Lislerud Smebye

  Doktorgradsavhandling: Beslutningsprosesser i demensomsorgen

  Tirsdag 06.02.18 disputerte Kari Lislerud Smebye med sin avhandling Decision Making in Dementia Care - A qualitative study, foran en fullsatt sal.
  Les mer
 2. Simulering Hege

  LDH tilbyr nå simulering for lærere

  Simulering for lærere er et nytt tilbud som nå lanseres og tilbys til alle lærere og interesserte ved LDH. Målgruppen er alle som bruker, ønsker å bruke eller er nysgjerrige på simulering som pedagogisk metode.
  Les mer
 3. Smebye, Kari Lislerud

  Disputas: Kari Lislerud Smebye 06.02.18

  Kari Lislerud Smebye skal forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Decision Making in Dementia Care. A qualitative study.
  Les mer
 4. Ferdighetssenteret samtale

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2018 er 1. februar.
  Les mer
 5. Vinnerne av idekonkurransen

  Veien videre for vinnerne av idékonkurransen

  I høst arrangerte Lovisenberg diakonale høgskole en idékonkurranse der vinneren mottar kr 35.000 til videreutvikling av beste prosjektidé.
  Les mer
 6. Deltakere på Conference in Spiritual Care

  ”Spiritual care – a resource in nursing”

  Lovisenberg diakonale høgskole og Conrad Signo Svendsen senter deltok på internasjonal konferanse i åndelig omsorg ved Diakonissestiftelsen i København 20. - 22. september 2017.
  Les mer
 7. enke Sørlie, Gerd Sylvi Sellevold, Rita jakobsen og Veslemøy Egede Nissen

  LDH representert på Nursing Ethics Conference

  15. og 16. september 2017 ble Nursing Ethics Conference avholdt i Leuven, Belgia. Tre forskere fra LDH var representert.
  Les mer
 8. Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring

  Simuleringsseminar 2017

  Det ble i dag avholdt et simuleringsseminar for Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole. Seminaret ble avholdt på ferdighetssenteret ved LDH og ble arrangert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom de tre institusjonene.
  Les mer
 9. Rita og Ådel

  To ansatte ved LDH har fått opprykk til professor.

  Gratulerer til Ådel Bergland og Rita Jakobsen som har fått opprykk til professor.
  Les mer
 10. knowledge

  Statistikkpoliklinikk for studenter og ansatte

  Det blir oppstart av statistikkpoliklinikk ved Lovisenberg diakonale høgskole i høst. Dette skal være et lavterskeltilbud for ansatte og studenter som bruker kvantitativ metode i sin forskning eller sin oppgave.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.