LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

Utvalgte publikasjoner

Forskning

 1. Disputas

  Disputas: Kirsten Tornøe disputerer den 5. mai

  Den 5. mai blir det prøveforelesning og disputas for Kirsten Tornøes doktorgrad "The Challenge of Consolation: A qualitative study of nurses’ experiences with practicing and teaching spiritual and existential care for the dying".
  Les mer
 2. Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling gjennom ferdighetslæring og simulering

  Sykepleieutdanningen har lang tradisjon for ferdighetstrening som læringsmetode. I de senere år er det også stadig mer vanlig å ta i bruk simulering med høyteknologiske pasientsimulatorer som pedagogisk metode.
  Les mer
 3. Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

  Forskningsgruppens fokus er pasienters erfaring med å leve med sykdom, pleie og behandling, samt brukermedvirkning.
  Les mer
 4. Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

  Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.
  Les mer
 5. Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

  Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
  Les mer
 6. vivi

  Gratulerer til Vivi Lycke Christensen med vel gjennomført disputas

  M.Sc. Vivi Lycke Christensen har forsvart sin ph.d. avhandling: Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.