LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

Utvalgte publikasjoner

Forskning

 1. Disputas Tornø

  Vel gjennomført disputas

  Den 5. mai disputerte Kirsten Tornøe, som er førsteelektor ved avdelingen for bachelor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Vi har tatt en liten prat med henne for å høre mer om disputasen og hennes forskning.
  Les mer
 2. Studenter og ansatte på postervandring

  Posterprosjekt for førsteklassingene

  Etter å ha gjennomført sin første praksisperiode fikk studentene på sitt første år i bachelor i sykepleie i oppgave å presentere sine tanker og ideer i plakatformat.
  Les mer
 3. vivi

  Gratulerer til Vivi Lycke Christensen med vel gjennomført disputas

  M.Sc. Vivi Lycke Christensen har forsvart sin ph.d. avhandling: Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.