Kurs og veiledning

Biblioteket bidrar med undervisning og seminarer i informasjonskompetanse i undervisningen. I tillegg tilbyr vi kurs og veiledning.

I tillegg til kursene under, har vi utviklet en rekke e-læringskurs som ligger tilgjengelig for studenter og lærere på LDH i Canvas

Påmelding til alle kurs: Send epost til bibliotek@ldh.no og oppgi navn, studium, mobilnummer, kursnavn og dato. 

Oversikt sortert på dato

Klikk inn på kursnavnet for kursbeskrivelse og krav til forkunnskaper. 

EndNote grunnkurs

11.jan, 14:00 - 15:00
07.feb, 09:00 - 10:00
05.mar, 13:00 -14:00
11.apr, 09:00 - 10:00
15.mai, 13:30 - 14:30
11.jun, 10:00 - 11:00

Målgruppe: Studenter og ansatte som ikke har brukt EndNote før, eller for som som ikke har brukt EndNote på lenge og trenger en oppfriskning.

Kurset er for EndNote for PC eller Mac, ikke iPad. Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

EndNote videregående kurs

15. mars 11:00 - 12:00

Målgruppe: Studenter og ansatte som har brukt EndNote før, og som ønsker å vite mer om avanserte funksjoner i EndNote.

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Søk i CINAHL

5.feb, 14:00 - 15:00
14.mar, 09:00 -10:00
09.apr, 14:00 - 15:00
23.mai, 09:00 - 10:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Søk i MEDLINE (Ovid)

06.feb, 14:00 - 15:00
10.apr, 14:30 - 15:30
21.mai, 09:00 - 10:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.


Øvrige kurs

Cristin workshop

EndNote videregående kurs

 

Veiledning

Drop in-veiledning

Kvalitetssikring av søk


Klikk inn på kursnavnet for kursbeskrivelse og krav til forkunnskaper.

Oversikt sortert på kurs 

Januar

Februar

11.jan, 14:00 - 15:00 EndNote grunnkurs 05.feb, 14:00 - 15:00 Søk i CINAHL
    06.feb, 14:00 - 15:00 Søk i MEDLINE (Ovid)
    07.feb, 09:00 - 10:00 EndNote grunnkurs

Mars

April

05.mar, 13:00 -14:00 EndNote grunnkurs 09.apr, 14:00 - 15:00 Søk i CINAHL
14.mar, 09:00 -10:00 Søk i CINAHL 10.apr, 14:30 - 15:30 Søk i MEDLINE (Ovid)
15.mar, 11:00 -12:00 EndNote Videregående kurs 11.apr, 09:00 - 10:00 EndNote grunnkurs

Mai

Juni

15.mai, 13:30 - 14:30 EndNote grunnkurs 11.jun, 10:00 - 11:00 EndNote grunnkurs
21.mai, 09:00 - 10:00 Søk i MEDLINE (Ovid)    
23.mai, 09:00 - 10:00 Søk i CINAHL