Kurs og veiledning

Biblioteket bidrar med undervisning og seminarer i informasjonskompetanse i undervisningen. I tillegg tilbyr vi kurs og veiledning.

I tillegg til kursene under, har vi utviklet en rekke e-læringskurs som ligger tilgjengelig for studenter og lærere på LDH i Canvas.

Påmelding til alle kurs: Send epost til bibliotek@ldh.no og oppgi navn, studium, mobilnummer, kursnavn og dato. 

Oversikt sortert på dato

Klikk inn på kursnavnet for kursbeskrivelse og krav til forkunnskaper. 

EndNote grunnkurs

14.sep, 10:00 - 11:00
26.sep, 12:30 - 13:30
12.okt, 10:00 - 11:00
24.okt, 12:30 - 13:30
02.nov, 10:00 - 11:00
14.nov, 12:30 - 13:30
30.nov, 10:00 - 11:00
12.des, 12:30 - 13:30

Målgruppe: Studenter og ansatte som ikke har brukt EndNote før, eller for som som ikke har brukt EndNote på lenge og trenger en oppfriskning.

Kurset er for EndNote for PC eller Mac, ikke iPad. Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Søk i CINAHL

04.sep, 10:00 - 11:00
25.sep, 10:00 - 11:00
16.okt, 10:00 - 11:00
30.okt, 10:00 - 11:00
20.nov, 10:00 - 11:00
11.des, 10:00 - 11:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Søk i MEDLINE (Ovid)

07.sep, 10:00 - 11:00
05.okt, 10:00 - 11:00
01.nov, 10:00 - 11:00
04.des, 10:00 - 11:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Søk i PubMed

19.sep, 12:30 - 13:30
17.okt, 12:30 - 13:30
12.nov, 10:00 - 11:00
14.des, 10:00 - 11:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

 

Øvrige kurs

Cristin workshop

EndNote videregående kurs

Veiledning

Drop in-veiledning

Kvalitetssikring av søk


Klikk inn på kursnavnet for kursbeskrivelse og krav til forkunnskaper. 

Oversikt sortert på kurs 

September

Oktober

04.sep, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL 05.okt, 10:00 - 11:00 Søk i MEDINE (Ovid)
07.sep, 10:00 - 11:00 Søk i MEDINE (Ovid) 12.okt, 10:00 - 11:00 EndNote grunnkurs
14.sep, 10:00 - 11:00 EndNote grunnkurs 16.okt, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL
19.sep, 12:30 - 13:30 Søk i PubMed 17.okt, 12:30 - 13:30 Søk i PubMed
25.sep, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL 24.okt, 12:30 - 13:30 EndNote grunnkurs
26.sep, 12:30 - 13:30 EndNote Grunnkurs 30.okt, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL

November

Desember

01.nov, 10:00 - 11:00 Søk i MEDLINE (Ovid) 04.des, 10:00 - 11:00 Søk i MEDLINE (Ovid)
02.nov, 10:00 - 11:00 EndNote grunnkurs 11.des, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL
12.nov, 10:00 - 11:00 Søk i PubMed 12.des, 12:30 - 13:30 EndNote grunnkurs
14.nov, 12:30 - 13:30 EndNote grunnkurs 14.des, 10:00 - 11:00 Søk i PubMed
20.nov, 10:00 - 11:00 Søk i CINAHL
30.nov, 10:00 - 11:00 EndNote grunnkurs