Stipender og støtte til deg som skal på utveksling

Utgifter knyttet til utvekslingsoppholdet - for eksempel pass, visum, reiseforsikring, ev. politiattest, vaksiner og aktuelle medisinske tester må dekkes av den enkelte student.Det fins flere støtteordninger for deg som skal på utveksling til utlandet som en del av dine studier ved LDH.

 

Statens lånekasse for utdanning

Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om støtte til utvekslingsoppholdet.

Oppholdet ditt må være godkjent fra LDH som en del av den utdanningen du er i gang med, utvekslingen skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din og du må være tatt opp ved den utenlandske universitetet eller høgskolen.

Når du har fått bekreftet opptak fra det utenlandske lærerstedet og fått bekreftelse fra LDH om at utenlandsoppholdet inngår som en del av studiet ditt i Norge, kan du søke lånekassen om lån og stipend.

Studenter som skal betale skolepenger (tuition fee) må sende med tilbudsbrevet som bekrefter summen som skal betales sammen med bekreftelse fra LDH om at studieoppholdet er faglig godkjent.

Når du har fått bekreftet plass som utvekslingsstudent, vil vi registrere dette i studentsystemet vårt, og Lånekassen vil få direkte beskjed slik at du kan søke om støtte til delstudier i utlandet.

Les mer på sidene til Lånekassen.

 

Erasmus+

Erasmus+ er EUs utdanningsprogram 2014 – 2021 og gjennom dette programmet kan du få støtte til studieopphold i Europa. 

Hvis du ønsker å ha et studieopphold i Europa gjennom Erasmus +, må du først sjekke hvilke avtaler LDH har med andre utdanningsinstitusjoner i Europa. Erasmus + programmet tilbyr 3 – 12 måneders studieopphold som godkjennes som en del av din utdanning her på LDH.

Studieoppholdet godkjennes på forhånd ved at en læringsavtale mellom deg, LDH og vertsinstitusjon signeres. Du vil derfor ikke tape tid eller studiepoeng på å ta et utenlandsopphold gjennom Erasmus+. 

Som student på studieopphold gjennom Erasmus+ vil du motta mellom 350 - 400 Euro i stipend hver måned avhengig av hvilket land du skal til. Hvis du er student på praksisopphold får du 100 Euro i tillegg pr. måned.

Erasmus + stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassa.

Under studieoppholdet gjennom Erasmus+ beholder du retten til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Som Erasmus+ student betaler du ikke skolepenger, og du kan få hjelp til å finne bolig.

For mer informasjon om Erasmus+ klikk her.

 

Nordplus 

Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram og støtter prosjekt- og nettverkssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum. 

Gjennom Nordplus Høyere utdanning kan læresteder søke om mobilitetsmidler til utveksling med læresteder i andre Nordplus land for lærere og studenter på bachelor og masternivå i inntil ett år. 

Du kan få støtte til utveksling fra 1 – 12 måneder i et annet Nordplusland. Stipendbeløpet er 200 Euro per måned hvis du reiser til en av høgskolens partnere på Island, Danmark, Sverige og Finland. Du vil også få reisestipend avhengig av hvor du reiser.

Dette stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassa.

Utvekslingen kan først skje etter 2 års studier på LDH. 

Du betaler ikke studieavgift til vertshøgskolen og pending mellom hjemsted og studiested er ikke tillatt. Det utabeides en læringsavtale før utvekslingen som signeres av deg, LDH og vertsinstitusjnen.

Det er mulig å søke om ekspressmobilitet under en måned. Minimumstiden er 5 dager. Denne studentmobiliteten skal brukes for studenter som ikke har mulighet for å være borte i en en lengre periode, allikevel skal få utenlandserfaring. 

Les mer om Nordplus ved å klikke her.

 

Legathåndboken

Informasjon om utenlandsstipend finnes også i Legathåndboken.