Fritak fra eksamen

Søknaden må ha følgende attesterte vedlegg:

  • Karakterutskrift / vitnemål fra eksternt studiested (link eller PDF)
  • Emnebeskrivelse og litteraturliste fra eksternt studiested (PDF)

De er mulig å legge ved link til karakterer fra vitnemålsportalen.no. For å legge til vitnemål fra vitnemålsportalen må du dele det aktuelle vitnemål med deg selv på e-post. I den e-posten er det en link til vitnemålet som må legges inn i feltet neste nederst i dette skjemaet.

Ønsker du ikke å benytte denne muligheten lastes begge vedlegg opp som PDF nederst i dette skjemaet.

Fritak for eksamen er regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS.

NB! Ufullstendig søknad behandles ikke.

Søknadsskjema for fritak fra eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole
Formalia
Hvilken eksamen ved LDH søker du fritak fra?
Hvilken eksamen har du fra før?
Legg ved filer
Last opp karakterutskrift / vitnemål fra eksternt studiested som PDF eller lim inn lenke fra vitnemålsportalen.no

Gjenta teksten du ser i bildet. Pass på store og små bokstaver.

NOT TRANSLATED: stk.captcha.imageNytt captcha bilde